728 x 90

چرا رئیسی دروغ‌درمانی می‌کند؟

تجمع اعتراضی بازنشستگان:

مرگ بر رئیسی

در حالی که مردم شعار مرگ بر رئیسی می‌دهند جلاد با پررویی گفت:

آخوند رئیسی ـ اول شهریور ۱۴۰۱:

امروز اعتماد مردم به دولت اعتماد مردم به دولتمردان یکی از عنایتهای خداوند متعال است

چرا دروغ می‌گوید؟

یک هم‌وطن:

اکثریت مردم ناراضیند و تمام نارضیتها بر می گردد به دروغ گفتن با دروغ با وعده دروغ مردم سر کارند خسته شدن از دروغ شنیدن از وعده‌های دروغ

یک هم‌وطن:

اینها باید پاسخگو باشند. این‌همه اختلاس این‌همه دزدی

هیچی از اقتصاد نمی‌دانند فقط دروغ حرف می‌زنند

جلاد حساب شده دروغ‌درمانی می‌کند چرا که؛

آخوند رئیسی ـ ۲۳تیر ۱۴۰۱:

اعتماد به نظام از مهمترین مسایلی ست که امروز ما داریم

نفرت سراسری و شرایط انفجاری اصلی‌ترین مسأله نظام است و مردم در کف خیابان منتظرند.

تجمع اعتراضی مردم:

دولت شش کلاسه همین روزها خلاصه

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/90ab7626-1e23-455d-995b-541a8706ed4b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات