728 x 90

پیام پدر شهید قیام ۹۸ رضا معظمی گودرزی و مادر شهید قیام ۹۶ سارو قهرمانی: من رأی نمی‌دهم + فیلم

پیام پدر شهید قیام ۹۸ رضا معظمی گودرزی و مادر شهید قیام ۹۶ سارو قهرمانی- رای نمی‌دهم
پیام پدر شهید قیام ۹۸ رضا معظمی گودرزی و مادر شهید قیام ۹۶ سارو قهرمانی- رای نمی‌دهم

پیام پدر شهید قیام ۹۸ رضا معظمی گودرزی و مادر شهید قیام ۹۶ سارو قهرمان: من رأی نمی‌دهم

مادر شهید قیام ۹۶سارو قهرمانی: من رأی نمی‌دهم

مادر سارو قهرمانی، شهید قیام دی ۹۶ طی پیامی اعلام کرد رأی نمی‌دهند. سارو قهرمانی در قیام دی ۹۶ بازداشت شد و پس از چند روز دژخیمان رژیم پیکر بی‌جان او را به خانواده‌اش تحویل دادند.

مادر سارو قهرمانی گفت: «من مادر سارو قهرمانی، به حرمت خون سارو رأی نمی‌دهم».

پیام محمود معظمی، پدر شهید قیام ۹۸

محمود معظمی، پدر شهید قیام آبان ۹۸ رضا معظمی گودرزی در کرج طی پیامی گفت:

به‌خاطر خون به ناحق ریخته شده پسرم و همه کشته‌شدگان (راه آزادی میهن) در آبان خونین ۹۸ هرگز به جمهوری اسلامی رأی نخواهم داد و از شما مردم ایران می خواهم که ما را در این کمپین یاری کنید.(اینترنت ۱۸خرداد)