728 x 90

پیام آنا فوتیگا نماینده پارلمان اروپا به جوزپ بورل و چارلز میشل درباره اعدام در ایران

آنا فوتیگا نماینده پارلمان اروپا و وزیر خارجه پیشین لهستان
آنا فوتیگا نماینده پارلمان اروپا و وزیر خارجه پیشین لهستان

آنا فوتیگا نماینده پارلمان اروپا روز جمعه ۸ اسفند۹۹ در پیامی در حساب شخصی خود در توئیتر به جوزپ بورل و چارلز میشل و اورزولا فن در لاین درباره اعدام در ایران توسط رژیم ضدبشری آخوندی نوشت:

«رژیم ایران بالاترین تعداد اعدام را به نسبت جمعیت دارد. در بسیاری از موارد، مجازاتهای اعدام پس از محاکماتی که آشکارا ناعادلانه است و به اعترافگیری تحت شکنجه آلوده و مخدوش شده است، انجام می‌شوند. بنابراین ما از رهبری پارلمان اروپا می‌خواهیم روابط را مشروط به رعایت حقوق‌بشر کند».

سایت سازمان ملل روز ۸ اسفند۹۹ نوشت: میشل باشله کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد در گزارشی به شورای حقوق‌بشر گفت: در سیستان و بلوچستان؛ خوزستان و در استانهای کردی. دستگیریهای گسترده و ناپدید سازیهای اجباری و هم‌چنین افزایش تعداد اعدام‌ها، به‌دنبال فرآیندهای دادرسی عمیقاً پرنقص، گزارش‌شده است. در سراسر ایران، بهره بردن از آزادیهای مدنی و بیان سیاسی یا انتقادی از طریق قوانین امنیت ملی، پیگرد کیفری و ارعاب هم‌چنان هدف قرار می‌گیرند. من نگران مصونیت از مجازات مستمر به‌خاطر نقض حقوق‌بشر، از جمله نقضهایی هستم که در چارچوب اعتراضات سالهای ۹۶و۹۸ رخ داده است.