728 x 90

پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و موج جدید گرانی

حذف ارز ۴۲۰۰تومانی
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی

روزنامه حکومتی مردم‌سالاری روز ۲۲آبان درباره پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و ادعای افزایش میزان یارانه نوشت: هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۲میلیون تومان رسید... با حذف ارز ترجیحی در شرایط حاضر قطعاً موج جدیدی از گرانی را شاهد خواهیم بود... افزایش میزان یارانه نقدی نیز می‌تواند موج نقدینگی و به تبع آن تورم را در کشور سهمگین‌تر کند.

روزنامه حکومتی، ستاره صبح به‌تاریخ ۲۲آبان نیز نوشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاً به نفع گروه‌های کم‌درآمد نیست حتی به نفع طبقه متوسط هم نیست... تعداد بیشتری از فقرا، فقیرتر می‌شوند و تعداد بیشتری از طبقات متوسط به زیر خط فقر سقوط پیدا می‌کنند. از همه مهم‌تر شاهد تورم بی‌سابقه خواهیم بود.

این روزنامه حکومتی با اشاره به سردرگمی تیم اقتصادی آخوند رئیسی نوشت: اجرای نسنجیده طرح حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و دادن یارانه ۱۱۰هزار تومانی، اوضاع اقتصادی را بدتر از آنچه اکنون هست، خواهد کرد... . تیم اقتصادی و تیم دیپلماسی که رئیسی برگزیده نه‌تنها نمی‌توانند مشکلات را حل و فصل کنند بلکه بار سنگین معیشت بر دوش مردم سنگین‌تر خواهد کرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات