728 x 90

پوشاندن تصویر زنان از روی سنگ قبرهای آرامگاه شهر رویان

پوشاندن تصویر زنان از روی سنگ قبرهای آرامگاه شهر رویان
پوشاندن تصویر زنان از روی سنگ قبرهای آرامگاه شهر رویان

عصر پنجشنبه اول آبان تعدادی از شهروندان رویان برای فاتحه‌خوانی بر مزار درگذشتگان خود به آرامگاه شهر رویان رفتند، با سنگ قبرهایی مواجه شدند که عکسهای مزار با رنگ پوشانده شده است.

این اتفاق فقط در مورد سنگ قبرهایی دیده شد که تصویر صورت زنان فوت کرده روی آنها حکاکی شده بود.

این کار با اعتراض شهروندان روبه‌رو شد.