728 x 90

پوشاندن تصویر زنان از روی سنگ قبرهای آرامگاه شهر رویان

پوشاندن تصویر زنان از روی سنگ قبرهای آرامگاه شهر رویان
پوشاندن تصویر زنان از روی سنگ قبرهای آرامگاه شهر رویان

عوامل ارتجاع زن‌ستیز آخوندی در یک اقدام ننگین و ضدانسانی، عکسهای روی قبور زنان در یکی از آرامگاههای شهر رویان استان مازندران را تخریب کرند. این اقدام شنیع، باعث اعتراض مردم منطقه رویان مازندارن شده است.

درحالیکه این قبیل اقدامات همانند اسید پاشی و قتلهای زنجیره یی توسط باندهای لباس شخصی چماقدار و بسیجی که سرنخ آنها به بیت العنکبوت ولی فقیه ارتجاع متصل است و توسط سپاه و اطلاعات آخوندی، انجام میشود. رژیم در وحشت از اعتراضات مردمی آنها را به عوامل خودسر نسبت می دهد.

ایرنا خبرگزاری رسمی رژیم روز ۴ آبان مدعی شد این کار، یک اقدام خودسرانه سرانه و بدون اطلاع دادن به خانواده‌های این درگذشتگان بوده است. (اما) یکی از اعضای خانواده‌ای درگذشتگان گفت: این اقدام به تصمیم هیأت امنای گورستان انجام شده و گفته‌اند که قرار داشتن تصویر بانوان روی سنگ قبر از نظر شرعی و عرفی درست نیست.

خبرگزاری رژیم اعتراف کرد: این موضوع در رویان مورد انتقاد بسیاری از شهروندان که حتی نسبتی با متوفیان این قبرها نداشتند نیز قرار گرفته است و واکنش‌هایی را نیز در فضای مجازی به دنبال داشت. نکته قابل توجه این که تصاویر عمدتا متعلق به بانوان مسنی بود که حجاب اسلامی کاملی نیز داشتند. فرزندان یکی از متوفیان نیز در اعتراض به این اقدام با حضور در آرامگاه رنگ روی سنگ قبر را پاک کردند تا چهره مادرشان دوباره روی سنگ قبر دیده شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5bb2c837-548f-4661-9920-5edf19564847"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات