728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای شیراز، مشهد، اصفهان، تهران، رشت، کرمان، مهرشهر کرج، رفسنجان و قم

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

شیراز – کانون شورشی ۴۰۰

آتش زدن بنر رژیم با عکس منحوس خامنه‌ای و پاسدار سلیمانی

بهبهان – کانون شورشی ۲۲۲

آتش زدن بنر پاسدار سلیمانی

 

 

مشهد – کانون شورشی ۲۳۶

مریم رجوی: برای کرونا و برای فقر برای اختناق و استبداد یک راه‌حل و فقط یک راه‌حل وجود دارد و آن سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه.

مسعود رجوی: ‌حق گرفتنی است باید بر شورید و آن را از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید.

 

اصفهان – کانون شورشی ۴۱۱

مریم رجوی: ما با کرونا و هیولای ولایت می‌جنگیم پس هستیم.

مسعود رجوی: خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی.

 

 

تهران

مسعود رجوی: برای ملت بزرگ ایران سرنگونی استبداد دینی و آزادی و سعادت را آرزو می‌کنم / در هر کوی و برزن فریاد اعتراض سر دهید / این است انتخاب فرزندان دلیر مردم ایران خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون.

حق گرفتنی است باید برشورید و آن را از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید.

زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی باید فوراً آزاد شوند / توپ تانک فشفشه آخوند ویروس کشته شه.

 

 

رشت

خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی.

کرمان

شعارنویسی روبه‌روی اداره کل زندانهای شهر کرمان با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی.

مهرشهر کرج

درود بر مسعود رجوی مرگ بر خامنه‌ای / درود بر سازمان مجاهدین خلق امروز ۱۶فروردین ۹۹ درود بر مجاهدین خلق مرگ بر خامنه‌ای.

رفسنجان – کانون شورشی ۸۰۱

مسعود رجوی: امکانات و تجهیزات باید در اختیار مردم قرار گیرد.

قم

مرگ بر اصل ولایت فقیه کرونای ولایت عامل قتل ملت.