728 x 90

پنهان‌کاری، فریب و کابوس آشوب سراسری

یکی از روش‌های گم کردن رد پنهان‌کاری مجرمانه در نظام آخوندی، وارونه‌گویی، تعریف و تمجید از نظام فاسد و تقبیح عمل سایر کشورها است.

خامنه‌ای ۱۳اسفند ۹۸: «در بسیاری از کشورها پنهان‌کاری می‌کنند، نمی‌گویند. ما مسئولان‌مان با صفا و صداقت! از روز اول با شفافیت خبررسانی کردند»!

ترکیب این میزان ناصداقتی، ریا و دروغ‌گویی در کمتر نظامی دیده می‌شود.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت آخوندی ۶فروردین ۹۹:‌ «شما دارید می‌بینید که بحث کشوری مثل ایتالیا کشوری مثل آمریکا فرانسه به چه صورت دارد مواجه می‌شود با این موج عظیمی از بیماریها و بسیار نگران‌کننده هست».

شعبده‌بازی با خبرهای ایتالیا و اسپانیا برای ادامه پنهان‌کاری آن‌قدر چندش‌آور است که صدای رسانه‌های خودی هم درآمد.

خبرگزاری حکومتی ایسنا ۷فروردین ۹۹: «با اعلام آمار ایتالیا و اسپانیا و آمریکا، مردگان ما زنده نمی‌شوند. چرا فقط باید در مصیبتها با دنیا مقایسه شویم؟ دست بردارید از این مقایسه‌ها! شما مسئول جان ما هستید. فقط در مرگ و مصیبت قابل مقایسه‌ایم»؟

پاسدار علی لاریجانی ۷فروردین ۹۹: «اقداماتی که در کشور انجام شد خیلی جلوتر از کارهایی است که کشورهای دیگر انجام دادند».

یک عضو مجلس آخوندی در وحشت از کابوس آشوب سراسری می‌نویسد: «آخر این چه درایتی است که از مردم می‌خواهیم در خانه بمانند اما کارمندان را ولو به‌صورت شیفتی به کار فرامی‌خوانیم، آیا ضربه‌ای که اقتصاد کشور از عدم حضور کارمندان در ادارات می‌بیند بیشتر و مهلک‌تر از شیوع متوالی بیماری است؟ این سهل‌گیری‌ها به ابتلای بیشتر و مراجعه بیشتر می‌انجامد و کابوس آشوب ناشی از فروپاشی سازمان سلامت و تلفات گسترده هممیهنان را به تحقق محض نزدیک می‌کند».(محمدرضا نجفی، عضو مجلس ارتجاع ۶فروردین ۹۹)