728 x 90

پنهان‌کاری

هر چه از روزهای پیکار و کشتار و پنهان‌کاری در ۲۵ و ۲۶آبان می‌گذریم بیشتر به‌ علت و ماهیت قطع اینترنت و تلاش ذبونانه برای کتمان واقعیت قیام و نظام جنایتکار پی‌می‌بریم. تصاویری از کشتار با تبر، شلیک مستقیم و...

در کنار این تصاویر، صحنه‌های رشادت و پایداری جوانان که سینه مقابل گلوله سپر کردند تماشایی‌ است.

فرماندار جنایتکار قلعه حسن‌خان: «اونها در رو شکستند و وارد شدند. همین طوری که می‌بینی لباسشونو باز کردن گفتن اگه میتونی بزن».

و ترس و فرار پاسداران مسلح از خشم جوانان:

فرماندار جنایتکار قلعه حسن‌خان: «وقتی دیدند جمعیت با مثلا خشم اومدن ترسیدن اومدن سمت عقب تر. من نفهمیدم کی و به دستور چه کسی اصلاً کل نیروهای ما خالی شدن یه تعدادی از آقایون ما موندن بقیه هم رفتن».

در ماهشهر نیروی ویژه پاسداران با تانک T۷۲، نفربر زرهی و هلیکوپتر به مردم حمله کردند و مردمی را که به نیزارها پناه برده بودند با سلاح نیمه‌سنگین قتل‌عام کردند.

در جوانرود از بالای ساختمان دادگستری، با شلیک مستقیم، به داد مردم رسیدند!

و در سایر شهرها با حکم تیر خامنه‌ای به سوی جوانان آتش گشودند.

به گزارش سازمان مجاهدین خلق ایران، در نوزدهمین روز قیام سراسری، آمار شهیدان از مرز ۱۰۰۰تن گذشت.

این تعداد شهید و این میزان تلاش برای پنهان‌کاری، نشانهٔ عمق و گستردگی قیامی ا‌ست که تا سرنگونی جلاد پیش می‌رود.