728 x 90

پنجمین روز تجمع اعتراضی کشاورزان خشمگین اصفهان در پل خواجو برای زاینده‌رود

تجمع اعتراضی کشاورزان  اصفهان
تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

مردم و کشاورزان خشمگین اصفهان در پنجمین روز جمعه ۲۱آبان در اعتراض به عدم تخصیص حق‌آبه و بی‌آبی و خشک شدن زاینده‌رود دوباره دست به تجمع اعتراضی زدند.

کشاورزان به نشان اعتراض هم‌چنان در بستر خشک زاینده‌رود چادر زده‌اند.

  • راهپیمایی  اعتراضی مردم و کشاورزان اصفهان در بستر خشکانده شده زاینده رود که خواستار حفظ جریان پایدار آب در زاینده‌رود و حقابه قانونی رودخانه

  •  در پنجمین روز تجمع اعتراضی کشاورزان خشمگین اصفهان بیان درد و رنج مردم بخصوص کشاورزان زحمتکش در آهنگی طنز و سنتی در تجمع اعتراضی امروز سر دادند .

-اعتراض کشاورزان خشمگین

 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات