728 x 90

پنجمین جلسه دادگاه تجدید نظر در استکهلم و گزارش وکلای شاکیان در مورد نقش دژخیم حمید نوری در قتل‌عام زندانیان گوهردشت

پنجمین جلسه دادگاه تجدید نظر در استکهلم
پنجمین جلسه دادگاه تجدید نظر در استکهلم

گزارش وکلای شاکیان از پنجمین جلسه دادگاه تجدیدنظر دژخیم حمید نوری در استکهلم ـ قسمت اول

پنجمین جلسه دادگاه تجدید نظر دژخیم حمید نوری در استکهلم روز پنجشنبه ۲۹دی برگزار شد قسمت اول این گزارش، وکلای شاکیان در مورد نقش حمید نوری در قتل‌عام زندانیان گوهردشت در سال۱۳۶۷ ارائه دادند.

نوبت صحبت را می‌دهم به وکیل کنت لوئیس که شرح وقایع بدهد که وکیل شاکیان است. من می‌خواهم فقط واضح کنم که اگر شما می‌خواهید مدارک جدیدی را ارائه بکنید، باید واضح برای ما بگوئید که این اسناد و مدارک جدیدی که می‌خواهید بدهید، می‌خواهید با آن چی را ثابت بکنید؟ موضوع چیه؟

با تشکر از دادستان من وکیل سید حسین سید احمدی هستم که دادگاه استیناف اشاره کرد که یک روابطی بین دلایل حکم و رأی دادگاه وجود دارد و همین وضعیت برای محمد زند اکبر بندعلی مجید زبیدان اتابکی، رضا فلاحی حسین فارسی رمضان فتحی اصغر مهدی‌زاده و علی ذوالفقاری. و چیزی که قبلاً هم بهش خدیجه برهانی دیگه تو دادگاه استیناف شاکی نیست من به‌عنوان وکیل خصوصی آنها هستم عمل می‌کنم و ما حکم دادگاه بدوی را رد می‌کنیم و اعتراض داریم و اعتراض داریم و موکلین من در این پرونده مطرح هستند و در پرونده شرکت هستند.

علت این‌که دهها شاکی من را به‌عنوان وکیلشان انتخاب کردند طبیعتاً این بود که موکلهای من سازمان مجاهدین خلق ایران بودند که سالهای بسیاری حداقل از ۲۰۱۰ به اینور من وکیل سازمان مجاهدین خلق بودم. من بسیاری از شاکی‌ها را در این پرونده ملاقات کردم در کمپ اشرف در عراق در مار ۲۰۰۴ ملاقات کردم آنها چون آنها مرا می‌شناسند می‌دانند.

کنت لوئیس: چون من وکیل مجاهدین خلق بودم، در این سالهای بسیار، طبیعی بود که مرا به‌عنوان وکیل خودشان انتخاب کنند. من آگاهی عمیقی دارم نسبت به سازمان مجاهدین، مجاهدین خلق، من ده نفر از اعضای، هواداران آنها را برعهده دارم ولی عملاً من وکیل مجاهدین خلق هستم.

موکلین من بعضاً درک خودشان را دارند از اتفاقی که در ایران افتاده، نه فقط در این بازه زمانی که در این پرونده مطرح است، بلکه به‌طور کلی قبل از ۸۸، بعد از ۸۸ و در این بازه زمانی که ما در این پرونده مطرح کردیم. و درک آنها این است که مهم است، در قضاوت دادگاه این مهم است که و در قضایای مختلف دادگاه تاریخچه این قضایا را درک کند.

این اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی ایران در ۸۸ شدیدترین جرمی است که رژیم ایران مرتکب شده. در قریب ۴۰سال اینها قدرت به‌دستشان بوده و این شدیدترین جرم بوده. در ایران امروز چیزی که دارد اتفاق میافتد، ادامه همان جنایات سنگین است. به‌صورت افراد، دارند اعتراضات و تظاهرات عادی انجام می‌دهند، می‌گیرندشان، شکنجه انجام می‌دهند، و الآن هم که تظاهرات کنندگان را دارند اعدام می‌کنند. می‌دانم دادگاه اینجا در مورد حمید نوری است البته، می‌دانم نقش او در اعدامهای گوهردشت، ولی همان افراد که دستور دادند و اجرا کردند اعدامها را در ۱۹۸۸، همانها الآن در رأس قدرت در ایران هستند. ما توافق داریم با نتیجه‌گیری دادگاه بدوی که حمید نوری دخالت مستقیم داشته در اعدامهای زندانیان سیاسی در گوهردشت ۱۹۸۸ و این‌که حبس ابد حقش است، به‌خاطر اعمالی که مرتکب شده.

ما باعث تأسف است که دادگاه بدوی در دلایل حکم صادره اشاره کرده به یکسری شرایط و قراینی که به‌نظر ما اینها اشتباه است اشاراتی که دادگاه بدوی کرده، من یک‌مقدار زیادی از وقت را می‌خواهم در این شرح وقایع صرف وضعیت گسترش وضعیت ایران از انقلاب۷۹ دوره شاه تا الآن. یک‌مقدار تاریخچه خلاصه می‌خواهم برایتان بگویم.

به‌خاطر این‌که می‌خواهم ثابت کنم که نبوده یک منازعه مسلحانه بین‌المللی در ایران بین مجاهدین و رژیم... اینرا می‌خواهم ثابت کنم.

از ژوئن۸۱ و این این منازعه غیربین‌المللی مسلحانه مصادف شد با چندین سال منازعه مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق.

ما اعتقاد داریم بر این‌که دادگاه بدوی اصلاً این منازعه مسلحانه غیربین‌المللی را اصلاً بهش توجه نکرد مورد بررسی قرار نداد و نتیجه‌گیریهای خودش را دادگاه بدوی روی نقش مجاهدین در منازعه بین‌المللی مسلحانه فقط مشاهده کرد.

و به‌طور ناقص و مشکوک یعنی بر اساس دلایل مشکوک و ناکافی. ناقص، البته مثبت بود این مثبت بود که دادستانها در شرح وقایع خودشان در پیشگاه دادگاه استیناف این منازعه مسلحانه غیربین‌المللی را بررسی کردند مطرح کردند اینجا از این طریق که از جمله ذکر کنند که حداقل تا ۲۰۰۳ ادامه داشت این منازعه، ۲۰۰۳ آن موقعی بود که آمریکا به عراق حمله کرد.

در عوض ما با دادستانها موافق نیستیم که توسعه این منازعه را طوری از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ اینها مورد بررسی قرار ندادند در عوض.

البته دادستانها توی دادگاه بدوی اینکارو بعضاً انجام دادند این بررسی را. دادستانها خیلی خوب تاریخچه قضایا را کشتار جمعی را ارائه کردن تعریف کردند دادستانها ولی من می‌خواهم یه مقدار با یکسری حقایق و واقعیتها حرفهای دادستان را تکمیل کنم.

در دوره شاه به‌طور کلی همه نهادهای دموکراتیک از بین برده شده بودند مخالفان از جمله مجاهدین زندان زندانی بودند یا این‌که اعدام شده بودند یا این‌که مجبور شده بودند جلای وطن بکنند. در رابطه با انقلاب ۱۹۷۹ برای همین به همین دلیل یک خلأ سیاسی وجود داشت که برای خمینی این امکان را به‌وجود آورد و طرفدارانش قدرت را به‌دست گیرند و یک حکومت مذهبی را برقرار کنند و ارزش دارد بگوییم و اسم ببریم بسیار از آنهایی که بعدها اینها اعدام می‌شوند طی رژیم ملاها و زندانیان سیاسی که حبسشان را کشیده بودند در زمان شاه و ۱۹۷۹ ولشان کرده بودند اینها از زندان آمده بودند بیرون.

مجاهدین خلق ۱۹۶۵ تأسیس شد سازمان مجاهدین به‌عنوان یک سازمان ملی مذهبی انقلابی سوسیالیستی که علیه دیکتاتوری شاه مبارزه می‌کرد. سه نفر از مؤسسان این سازمان اعدام شدند ۲۵ماه مه ۱۹۷۲ اعدام شدند سه نفر از بنیانگذاران سازمان. همان سال همه اعضای مجاهدین کمیته مرکزی مجاهدین اعدام شدند بغیر از مسعود رجوی که حکم اعدامش به حبس ابد تبدیل شد البته کمپین بین‌المللی خیلی شدیدی در موردش انجام دادند که حکمش تبدیل شد به حبس ابد، البته کمپین بین‌المللی خیلی شدیدی در موردش انجام دادند که حکمش تبدیل به حبس ابد شد.

مسعود رجوی و برخی از رهبران که جان بدر برده بودند، در اوایل ۷۹ آزاد شدند.

خیلی کم بعد از سقوط شاه در ۱۳۷۹، رژیم خمینی شروع کرد مردم را در معرض اشکال مختلف ظلم مذهبی قرار بدهد.

زنان اولین قربانیان این قضیه بودند، ولی به‌زودی ملیتهای اقلیتهای ملی مثل کردها، بتدریج همه سازمانها و نهادهای سیاسی که مخالفت می‌کردند با رژیم، سیاستهای رژیم، بتدریج در معرض قرار گرفتند.

در اولین سخنرانی ژانویه ۷۹، مسعود رجوی در یک سخنرانی عمومی، که دفاع از حق و حقوق دموکراتیک و اهداف اصلی انقلاب، بایستی به یک دولت ملی دموکراتیک باید تشکیل بشود. وقتیکه پاسداران رژیم به دفتر مجاهدین حمله کردند مجاهدین رفتند به یک دادگاه مراجعه کردند برای این‌که عدالت خواهی کنند و غرامت بگیرند. دادگاه بم. این کپی یک حکمی هست به زبان فارسی، قسمت چپ ترجمه به انگلیسی این حکم، دادگاه بم در یک حکمی در ۲۴ جولای ۱۹۸۰ اعلام کرد که مجاهدین مرتد هستند. و بدتر از کسانی هستند که اعتقادی هم ندارند. برای همین حق نداشتند... جان و مالشان بایستی گرفته شود و ادعای دعوی مجاهدین را این دادگاه رد کرد و پس از آن خشونت علیه مجاهدین در ایران افزایش پیدا کرد.

مجاهدین خلق بدون شک بزرگترین سازمان است که قبول نکردند، این حمله‌های مذهبی به دموکراسی را قبول نکردند، اینها مجاهدین در سراسر کشور حضور داشتند و یک روزنامه‌ای داشتند که ۶۰۰هزار تیراژ داشت، این روزنامه. وقتی که مجاهدین از مسعود رجوی به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری حمایت کردند اکثریت سازمانهای مخالف، از این کاندید حالا می‌خواست مذهبی باشند یا جوانان، حمایت کردند از این کاندیداتوری مسعود رجوی.

بعد از این‌که مجاهدین قبول نکردند که در آراء عمومی شرکت کنند و آنها این پیشنهاد را به آراء عمومی گذاشتن را رد کردند مجاهدین، و آن قانون اساسی که این سیستم را، ولایت فقیه را در قانون اساسی گنجاندند، یعنی این‌که دیکتاتوری مذهبی تشکیل بدهند، با توجه به این مسأله خمینی ممنوع کرد،

کنت لوئیس: مسعود رجوی را از کاندیدا شدن برای ریاست‌جمهوری درست چند روز بعد کاندیداتوری مسعود رجوی را منحل کرد خمینی. بیستم ژوئن ۱۹۸۱ سی‌ام خرداد ۱۳۶۰ طبق تقویم ایرانی خمینی حمله کرد پاسداران انقلاب خمینی یک تظاهرات صلح‌آمیز ۵۰۰هزار نفر شرکت کرده بودند در این تظاهرات صلح‌آمیز در تهران حمله شد بهشون. در این تصویر این تظاهرات را می‌بینید.

بسیاری افراد کشته شدند صدمه خوردند تو این جریان و رژیم دهها هزار نفر را رژیم دستگیر کرد و آنها را و بعدش فشار و ظلم افزایش پیدا کرد دستگیرهای جمعی شکنجه و موجی از اعدامهای جمعی.

این تصویر نشر شد در روزنامه اطلاعات ۲۴ ژوئن۱۹۸۱ و این عکسها که نگاه می‌کنید دخترهای نوجوان که اعدام شدند و حتی اینها حتی هویت دخترها را نمی‌دانستند چیه و عکسها را در اصل نشر می‌کنند و از خانواده‌ها می‌خواهند که بیایند این عکسها را شناسایی بکنند هویتشان را. این عکس یک مثالی است برای این‌که این اعدامها به چه صورت انجام می‌شده این بعد از بیستم ژوئن انجام شد و ماههای خیلی نزدیک به بعد از این جریان. این اتفاقات در منطقه‌های مختلف در ایران اتفاق می‌افتاد این عکسها ناخوشایند هستند آدم می‌تواند ببیند که حتی امروز هم وقتی این اعدامهای علنی را انجام می‌دهند به همین صورت با یک جرثقیل انجام می‌دهند و این نیست که بیاندازندشان از زمین بلندشان می‌کنند با جرثقیل و آنجا این‌قدر آویزان باقی می‌مانند تا بمیرند. جان خودشان را از دست بدهند.

اینجا می‌خواهم در اصل توضیح بدهم که اتفاقی که ۱۹۸۱ افتاد وقتی این حمله به این تظاهرات صلح‌آمیز شد خیلی شبیه به موقعیتهای جدید ایران است که از سپتامبر ۲۰۲۲ اتفاق می‌افته می‌خوام به اعضای دادگاه یه خرده کمک کنم بتوانند متوجه بشوند که این تصویرها را که الآن داریم ارائه می‌دهیم و اطلاعاتی که داریم ارائه می‌دهیم که متوجه بشوید که تو ایران چه اتفاقی می‌افتد خوب به‌هرحال تظاهرات صلح‌آمیز که با خشونت و با دستگیریهای دستجمعی و اعدام توأم می‌شود.

و اول این تظاهرات به این صورت بودش سال۲۰۲۲ بود الآن هم ۲۰۲۳ با سنگ انداختن سنگ بر علیه نیروهای دولت بوده و وقتی کفایت نداد از این کوکتل مولوتوف می‌فرستادند و چاقو استفاده می‌کردند

و این مکانهای سپاه را می‌سوزاندند این عکس الآن از تهران هست سال۲۰۲۲ هست. من این را به‌عنوان مدرک بهش استناد نمی‌کنم فقط دارم نشان می‌دهم به‌عنوان این‌که معرفی باشه روی اون تابلو نوشته اگر می‌خواهی بجنگید بیا بجنگ.

اول بعد از این حمله‌های خشونت‌بار بود برای اشخاصی که داشتند صلح‌آمیز تظاهرات می‌کردند و سلاحی نداشتند و آنها را اعدام کردند. گروهی دستگیر کردند و غیره. که مجاهدین خلق شروع کرد که این مخالفت خودش را مسلحانه بر علیه دولت شروع کرد. به‌خاطر این‌که فعالیت‌های دموکراسی و سیاسی دیگر امکان نداشت وجود نداشت و به‌نظر ما همین موقع بود که آن نزاعهای غیربین‌المللی ما بین گروه مجاهدین و رژیم شروع شد.

۲۷ سپتامبر ۱۹۸۱مجاهدین تظاهرات مسلحانه را شروع کرد توی، در اصل اینجا زیاد سلاحها واضح نشان داده، معلوم نیستند ولی اگر یه خورده دقیقتر نگاه کنیم می‌بینیم چندین از این اشخاص توی این عکس هستند سلاح حمل می‌کنند.

این دستگیرهای گروهی و همین‌طور اعدامهای گروهی و طرفداران مجاهدین تمام پاییز ۱۹۸۱ افزایش پیدا کرد.

اینجا تیترهای روزنامه‌هایی هست در رابطه با رابطه با این‌که مطلع می‌کنند در رابطه با اشخاص مختلف که اعدام شدند یا این‌که از طریق یا این‌که تیرباران شدند یا این‌که بدار کشیده شدند.

۲۶اکتبر ۱۹۸۱ آیت‌الله منتظری در رابطه با این اعدامهایی که انجام شده بود به این صورت توضیح دادند. ۱۹۸۱ آقای منتظری این صحبت‌ها را می‌کنند. در رابطه با این اعدام دخترها به‌حالت بیرحمانه که سلاح نداشتند که فقط تظاهرات را شرکت کرده بودند تویش واقعاً اذیت می‌کند و وحشتناکه. این عکس را که مشاهده می‌کنید یک روزنامه فرانسویه که نشان می‌دهد که دو تا - ۲۰۰نفر کوچک بچه اعدام شدند این عکس از تاریخ ۱۲اکتبر ۱۹۸۱.

این نیروهای مسلح مجاهدین توی این شهرها خوب به‌حالت خیلی طبیعت که یونیفرم نمی‌پوشیدند اینجوری ما می‌توانستیم در اصل میشه اینطوری می‌توانیم استنباط کنیم که این نزاع غیربین‌المللی بود. این در اصل حمله می‌کردند به مکانهای سپاه و دفترهایشان و زندانهای حومه‌ای حوزه‌ای، در آنجا خوب سعی می‌کردند که زندانیها را آزاد کنند همین‌طور ساختمانهای دیگر که تعلق داشت به وزارت امنیت کشور میشه گفته وزارت اطلاعات کشور.

این‌که عکس نشان‌دهنده اینه که چند نفر از اشخاص مجاهدین که دارند نبرد می‌کنند تو این شهرها که دارند از یک سقف یکجا تیراندازی می‌کنند.

مجاهدین همین‌طور بنا کرده بودند پایگاههای خودشان را توی کردستان ایران سال از ۱۳۸۱ توی این منطقه ها... آنموقع این مناطق تحت کنترل رژیم نبود، توی این پایگاهها ولی یونیفرم می‌پوشیدند، و همراه پیشمرگه‌های کردی، نبرد می‌کردند برعلیه سپاه.

این یک عکسی است که از سال۱۹۸۴ هست. نیروهای مجاهدین که در این عکس نشان داده. زنهای سربازهایی هستند که زنها هستند. یونیفرم هم پوشیده‌اند. وقتی مجاهدین ممنوع شدند فعالیتشون سال۱۹۸۱، وقتی این حمله‌ها انجام شد، برعلیه تظاهرات و یک سازمان به‌نام ان.سی.آر. آی NCRI... نشنال کنسل آف رزیستن... اینها نیروهای مقاومت هستند. اینها با ارگانهای مختلف دیگر با هم شروع کردند به همکاری کردن و بعدش یک‌مقدار از نیروهای پرسنل رهبری مجاهدین، ایران را ترک کردند با همین سازمان ان سی آر... یکی از کسانی که آنموقع ایران را ترک کرد، مسعود رجوی بود. ان سی آر ای میشه گفت و همین‌طور مسعود رجوی، ایدئولوژیهای مختلف داشتند و جبهه‌های سیاسی دیگر که برخلاف... می‌خواستند با همدیگر یک جمهوری دموکراتیک درست کنند، به‌صورتی که دولت مجزا می‌شود از اینسیتوشونهای مذهبی. و مجاهدین میشه گفت بدون شک بزرگترین سازمان این متفقین بود که در این گروه با ان.سی.آر. آی همکاری می‌کرد. ولی هر سازمان حق رأی دادن خودش را داشت. همان‌طوریکه دادستان توضیح دادند، در ۱۹۸۰ اوایل این جنگ اوایل جنگ مجاهدین محکوم کردند حمله عراق را و در نبردهایی علیه عراق همکاری کردند، شرکت کردند و سپاه انقلابیون رژیم، برای این‌که این نیروها در نبرد شرکت کنند به آنها حمله کرد و با آنها مخالف می‌کرد.

ادامه دارد

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/939e57d9-e3cb-43ac-b115-b901a50a701b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات