728 x 90

پرونده فساد اکبر طبری و سایر مقامات دیگر قضاییه رژیم

دادگاه اکبر طبری
دادگاه اکبر طبری

بنا به گزارش رسانه‌های رژیم در روز سه‌شنبه ۲۷خرداد معاون اول قوه قضاییه آخوندی در یک دروغگویی بزرگ با اشاره به پرونده اکبر طبری گفت: برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است وگرنه حتماً اقدامی می‌کردیم.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل رژیم و غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه آخوندی پرونده طبری را «بزرگ و مهم» توصیف کرده و سر نخ آن را به پرونده حسین فریدون، برادر آخوند روحانی ارجاع دادند.

اژه‌ای در ارتباط با پرونده اکبر طبری گفت: عده‌یی می‌پرسند آقای طبری در مراجع قضایی چقدر از فسادش به دیگران سرایت کرده و اعمال نفوذ کرده؟ باید گفت تحقیقات زیادی شده، بسیاری از افراد با ایشان همکاری کردند اما بسیار موارد نادری بوده است. در بین قضات، ۲ قاضی شاغل و بازداشت شده و ۲ قاضی بازنشسته مربوط و دخیل در این پرونده داشتیم.


گفتنی است که هم‌زمان با دستگیری اکبر طبری در تیرماه سال۹۸، اتهاماتی به محسنی اژه‌ای، عباس جعفری دولت‌آبادی و محمدجعفر منتظری نیز وارد شد و مطرح گردید که برکناری جعفری دولت‌آبادی از دادستانی تهران نیز به‌دلیل همین پرونده بوده است با این حال در کیفرخواست صادره برای اکبر طبری، نامی از مقام‌های ارشد قضایی رژیم و رئیس پیشین قوه قضاییه به میان نیامده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3107dd5e-d60e-44ee-a2a1-b0ae047dcc2b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات