728 x 90

ند پرایس: توافق ۲۰۱۵ کف است، می‌خواهیم فراتر از ۲۰۱۵ آن را طولانی‌تر و قوی‌تر کنیم

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

ند پرایس، سخنگوی وزارت‌خارجهٔ آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز ۲۹بهمن در پاسخ به سؤال خبرنگاران در رابطه با تهدیدات رژیم آخوندی و حرفهای آخوند روحانی گفت: «این توافق برای ما یک کف است. سقف نیست. ما می‌خواهیم فراتر از توافق ۲۰۱۵ برویم و آن را طولانی‌تر و قوی‌تر کنیم و روی آن، ترتیبات دیگری سوار کنیم که به‌نگرانی‌های دیگر در رابطه ‌ما با ایران بپردازد، نگرانی‌هایی که متحدان و شرکای ما در آن مشارکت دارند از جمله برنامه موشکهای بالستیکی ایران. البته که مسیر دیپلماسی باقی است. امیدواریم که بتوانیم آن را همراه با متحدان و شرکایمان طی کنیم».

سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا افزود: «ما از تهدید رژیم ایران مبنی بر متوقف کردن تبعیت موقت از پروتکل الحاقی و سایر بازرسی‌هایی که تحت توافق برجام ۲۰۱۵ به‌آن ملزم شده بودند اطلاع داریم. این البته علاوه بر گامهایی است که ایران برداشته و از آنچه که برجام در رابطه با محدودیتهای برنامه هسته‌یی مجاز می‌داشت فراتر رفته است. البته خبر خوب این است که تمام این گامها برگشت‌پذیر هستند و مسیر دیپلماسی باز مانده و من باید بگویم که ما و شرکایمان این را به‌ثبت رسانده‌ایم که ایران باید این گامها را بازگرداند و از اتخاذ اقدامات بعدی که بر تضمینهای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌یی تأثیر می‌گذارد هم خودداری کند».

وی افزود: «نه فقط ما، نه فقط برای متحدان و شرکای منطقه‌یی ما، بلکه تمامی جهان بر تضمینهای آژانس تکیه می‌کنند. ایران باید به‌همکاری کامل و به‌موقع با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بپردازد. البته پیشنهاد ما هنوز روی میز است. اگر ایران تبعیت کامل از توافق را از سر گیرد ما هم‌چنین خواهیم کرد».

ند پرایس در ادامه گفت: «می‌دانیم که رژیم ایران در جهت اشتباهی حرکت می‌کند. به‌همین دلیل است که این‌قدر اصرار داریم که برجام با محدودیتهای دائمی و قابل راستی‌آزمایی در رابطه با برنامه هسته‌یی ایران با بازرسی‌هایی که لازمهٔ آن هستند، نه فقط برای ایالات متحده بلکه برای جامعهٔ بین‌المللی این‌قدر اهمیت دارد که این یک کف است و نه سقف.

تا آنجا که به برخورد ما برمی‌گردد فکر می‌کنم آنچه که برخورد ما را متفاوت می‌کند، نه فقط در رابطه با ایران بلکه رابطه با تقریباً هر چالش دیگری که با آن مواجهیم این است که ما درک می‌کنیم که ما نیازمندیم که متحدان و شرکایمان را با خود همراه کنیم. وزیر، رئیس‌جمهور ایالات متحده، سایرین در این دولت از جمله فرستاده ویژه در امور ایران، «رابرت مالی» چند هفتهٔ اخیر را به تماسهای تلفنی و ویدئویی گذرانده‌اند تا تضمین ایجاد کنند که ما به‌این چالش در همگامی با متحدان و شرکایمان بپردازیم. چرا که می‌دانیم با هر چالشی که مواجه شدیم، متحدان و شرکایمان، نیرویمان را ضریب می‌زنند. تا آنجا که به‌چالش ایران برمی‌گردد، ما در سال۲۰۱۵ وارد این توافق شدیم که در چارچوب پنج به‌اضافهٔ یک بود. این متحدان و شرکا، غیرقابل صرفنظر کردن هستند. فردا یک نشست E۳ خواهد بود. انتظار می‌رود که ایران یک موضوع بحث در آنجا باشد. این فقط یک عنصر از هماهنگی ما با شرکا و متحدانمان است.

ما بدون چنین هماهنگی‌ای نمی‌توانیم موفق شویم. این یک عنصر ضروری ولی ناکافی در برخورد ما است. ولی ما در حال درست چیدن پایه‌ها هستیم». (سایت وزارت خارجه آمریکا ۲۹بهمن۹۹)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f50b2998-042d-46d2-b62e-98735ce3e461"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات