728 x 90

پایان موفقیت‌آمیز دهمین اجلاس شورای عالی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران

سایت ایران نبرد
سایت ایران نبرد

دبیرخانه سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران روز سه‌شنبه ۶فروردین ۱۳۹۸(۲۶مارس ۲۰۱۹) اعلام کرد: سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران از روز یکشنبه ۴فروردین ۱۳۹۸تا آخرین ساعتهای روز سه‌شنبه ۶فروردین ۱۳۹۸(۲۴تا ۲۷مارس ۲۰۱۹)، دهمین اجلاس شورای عالی خود را با حضور مسئولان، کادرها و اعضای سازمان با یک دقیقه سکوت به احترام و در بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و زندانیان جنبش پیشتاز فدایی و به یاد همه شهدا و جانباختگان راه آزادی مردم ایران آغاز کرد.

 

سپس دستور اجلاس که از طرف دبیرخانه سازمان پیشنهاد شده بود، به شرح زیر تصویب شد:

* بحث و بررسی گزارش سیاسی سخنگوی سازمان در مورد تحولات سیاسی

* دریافت گزارش بخشهای مختلف تشکیلات و بررسی نقاط قوت و ضعف هر بخش

* انتخاب کمیته مرکزی سازمان

 

این اطلاعیه سپس به ارائه و تصویب گزارش سیاسی سخنگوی سازمان به‌دنبال گفتگو و تبادل آرا در نخستین بخش اجلاس پرداخته و می‌افزاید: خطوط کلی این سند که به‌طور عمده به شرایط انقلابی و اوضاع جامعه پس از قیام دیماه ۱۳۹۶ اختصاص داشت در دو سال گذشته در ۲۴سمینار ماهانه سازمان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود.

 

در دومین بخش اجلاس شورای عالی،گزارش فعالیت نهادها و ارگانهای سازمان در فاصله دو نشست توسط مسئولان مربوطه ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

 

تعیین معیارهای و اصول ارزشی مناسبات رفیقانه برای استحکام مناسبات داخلی که پیش‌تر در چهار سمینار طولانی مورد بررسی قرار گرفته بود، برای تعیین‌تکلیف نهایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

 

آخرین بند دستور کار اجلاس، انتخاب کمیته مرکزی سازمان بود. شورای عالی، اعضای کمیته مرکزی را با رأی‌گیری مخفی و با معیار نصف به اضافه یک برگزید.

 

اطلاعیه دبیرخانه سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران در بخش پایانی خود به نخستین جلسه کمیته مرکزی منتخب شورای عالی اشاره کرده و می‌نویسد کمیته مرکزی با انتخاب اعضای هیات دبیران "نبرد خلق"، مسئول دبیرخانه و مسئولان ارگانهای تشکیلاتی و اجرایی و انتخاب رفیق مهدی سامع به‌عنوان سخنگوی سازمان، تعیین راه‌کارهای عملی برای اجرای مصوبات شورای عالی را در دستور کار جلسه آینده خود گذاشت.