728 x 90

پانوراما - آلبانی: محاکمه دو هفته‌یی علیه حمید نوری در دورس، تصویری دیگر از بربریت رژیم ایران

اشرف ۳
اشرف ۳

پانوراما - آلبانی: محاکمه دو هفته‌یی علیه حمید نوری در دورس

تصویری دیگر از بربریت رژیم ایران

پانوراما، ۲۸آبان ۱۴۰۰ در گزارشی از محاکمه دو هفته‌یی علیه حمید نوری در دورس آلبانی نوشت: برای استماع ۷مجاهد خلق، دادگاه سوئد به مدت ۲هفته به شهر دورس منتقل شد. این شاهدان در مورد کشتار در زندانهای ایران در تابستان ۶۷ شهادت دادند.

جلسات محاکمه حمید نوری، متهم به جنایت علیه بشریت، طی دو هفته گذشته در دورس بار دیگر بربریت رژیم ایران را به نمایش گذاشت. توحشی که در سال۶۷ بیش از ۳۰هزار تن را در زندانها ایران قتل‌عام کرد. بسیاری از آنها از هواداران مجاهدین بودند.

محمد محدثین، مسئول کمیسیون روابط خارجی شورای ملی مقاومت به خبرنگاران گفت: «از زمان جنگ جهانی دوم در دنیا چنین نوعی از جنایت سابقه نداشته است. مقاومت ما نشان‌دهنده بهایی است که برای آزادی ایران می‌پردازیم»

اعدام مجاهدین به دستور خمینی انجام شد. شاهدان کلیدی برای آوردن نوری به پشت میله‌های زندان در اشرف۳ مستقر هستند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات