728 x 90

پاسدار ناصح: از کرند خبر دادند (مجاهدین) ستونی هجومی آمدند همه جا را گرفتند

عملیات کبیر فروغ جاویدان - کرند - مرداد ۱۳۶۷ - عکس از آرشیو
عملیات کبیر فروغ جاویدان - کرند - مرداد ۱۳۶۷ - عکس از آرشیو
  • یکهو دیدیم خبر آوردند که آقا عراق از پاتاق دارد می‌آید، اول فکر کردم شوخی است یک‌مرتبه از کرند بچه‌ها خبر دادند که مجاهدین هستند با آرم، یکسری خانم بودند و یکسری هم آقا بودند ستونی هجومی آمدند همه جا را گرفتند
  • آقای رجوی سخنرانی مفصلی دارد که ما از عملیات دسته و گروهان شروع کردیم گردان شروع کردیم تیپی شروع کردیم، برنامه‌ریزی‌اش هم بد نبود دقیق بود. آنها در زمانبندی تا اسلام آباد را طبق زمانبندی‌شان آمدند.
  • ستونی هجومی آمدند همه جا را گرفتند دیگر آمدند توی منطقه نیروهایی که توی خط بودند همه متلاشی شدند.
  • برنامه ریزی داشتند برنامه‌ریزی آنها این بود که می گفتند ظرف ۴۸ساعت ما باید خودمان را برسانیم به تهران خود سرعت می‌دانید که سرعت عمل از نظر نظامی یک امر پذیرفته شده است و یکی از عوامل غافلگیری دشمن است.
  • امام یک فراخوان دادند که آقا جان من بروید کمک کنید تو جبهه‌ها الآن اوضاع بهم ریخته که منافقین آمدند. بی‌سابقه‌ترین اعزام نیروی ما و هجوم به جبهه ما تو اون تاریخ بود
  • گفتند اسلام‌آباد را تا ساعت ۸شب بگیرند که هشت شب گرفتند اسلام‌آباد را تا ساعت ۱۲شب بیایند کرمانشاه و در کرمانشاه اعلام حکومت دموکراتیک جمهوری دموکراتیک خلق‌شان را آنموقع اعلام بکنند در کرمانشاه.
  • خیلی خوب کار کردند منافقین خیلی خوب می‌جنگیدند ها، فکر نکنید که حالا ما فرض کنید زدیم لت و پار کردیم فلان کردیم خیلی خوب می‌جنگیدند.

تلویزیون شبکه دو (رژیم) - پاسدار ناصح از سرکردگان سپاه پاسداران در مقابله با ارتش آزادیبخش ملی در عملیات فروغ جاویدان ۵مرداد ۹۹:

«من آمدم کرمانشاه حتی در سپاه کرمانشاه من نماندم گفتند آقای هاشمی آمده‌اند ایشان به‌عنوان نماینده امام در جنگ و ایشان اینجا نشسته آقای احمدی‌مقدم بود جانشین قرارگاه حمزه بود یکهو دیدیم خبر آوردند که آقا عراق از پاتاق دارد می‌آید بالا گفتیم عراق از پاتاق می‌آید؟ اول گفتیم فکر کردم شوخی است واقعاً عراق از پاتاق بیاید بالا ساعت ۱۰دقیقه به شش بود یا شش و ده دقیقه بود یک‌مرتبه از کرند بچه‌ها خبر دادند که آقا منافقین هستند از کرند خبر دادند کی؟ ساعت تقریباً ۶ و ده دقیقه که حالا ما بگوییم شش و ده دقیقه خبر دادند که اینها منافقین هستند دیگر آنجا جا بالاخره با علم و کتل و آرمی که داشتند و فلان و این حرفها یکسری خانم بودند و یکسری هم آقا بودند ستونی هجومی آمدند همه جا را گرفتند دیگر آمدند توی منطقه نیروهایی که توی خط بودند همه متلاشی شدند.

آنها از پادگان اشرف آمدند خانقین از خانقین محور قصرشیرین یک محور شناخته شده نظامی در طول تاریخ هست برنامه‌ریزی داشتند برنامه‌ریزی آنها این بود که می گفتند ظرف ۴۸ساعت ما باید خودمان را برسانیم به تهران خود سرعت می‌دانید که سرعت عمل از نظر نظامی یک امر پذیرفته شده‌ای است و یکی از عوامل غافلگیری دشمن است اون بحثی هم که از مهران تا تهران کردند آقای رجوی یک سخنرانی مفصلی دارد که می‌آید می‌گوید که آقا جان ما از عملیات دسته شروع کردیم گروهان شروع کردیم گردان شروع کردیم تیپی شروع کردیم همه را یکی یکی مثال می‌زند که ما رفتیم و گرفتیم و الآن دیگر بحث بحث تهران تا مهران است از مهران تا تهران است آمدند یک برنامه‌ریزی کردند برنامه‌ریزی‌اش هم بد نبود دقیق بود ها یعنی آنها در زمانبندی تا اسلام آباد را طبق زمانبندی‌شان آمدند.

همان موقع امام خدا رحمتش کند ایشان یک فراخوان دادند که آقا جان من بروید کمک کنید تو جبهه‌ها الآن اوضاع بهم ریخته که منافقین مثلا آمدند بی‌سابقه‌ترین اعزام نیروی ما و هجوم به جبهه ما تو اون تاریخ بود گفتند که اسلام‌آباد را تا ساعت ۸شب مثلا بگیرند که هشت شب گرفتند اسلام‌آباد را تا ساعت ۱۲شب بیایند کرمانشاه و در کرمانشاه اعلام حکومت دموکراتیک جمهوری دموکراتیک خلق‌شان را آنموقع اعلام بکنند در کرمانشاه خیلی خوب کار کردند منافقین خیلی خوب می‌جنگیدند ها فکر نکنید که حالا ما فرض کنید زدیم لت و پار کردیم فلان کردیم اینها اونها آدمهای ضعیفی بودند، خیلی خوب می‌جنگیدند».