728 x 90

پاسدار صفار هرندی: آن زمان که آیت‌الله طالقانی از سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کرد، هنوز دست به اسلحه نبرده بودند

پاسدار صفار هرندی
پاسدار صفار هرندی

پاسدار صفار هرندی عضو مصلحت نظام و مشاور سرکرده سپاه پاسداران:

آن زمان که آیت‌الله طالقانی از سازمان مجاهدین خلق داشت حمایت می‌کرد، مال دوره‌ای هست که دست به اسلحه نبرده بودند.

همین حمایت را امام داشت، مسعود رجوی و تیم‌اش بلند شدند رفتند قم نزد خمینی

امام اینها را به‌عنوان یک بخشی از جامعه به‌رسمیت پذیرفته بود

مسأله سر این هست که این، الآن اسلحه اسلحه، چه عرض کنم

با بی.ام.پی حرکت کرده با تیربار و امثالهم آمده تا پشت کرمانشاه هم رسیده

خانه منتظری محل تردد افرادی از مجاهدین گرفته تا لیبرالها و امثالهم شد

خمینی هشداری که به آقای منتظری می‌دادند این بود که خانه خودت را پاک کن از آمد و شد این افراد

تلویزیون حکومتی ۲اسفند ۹۹:

صفارهرندی: حضرت امام از دنیا رفت، قبل از این‌که ایشان از دنیا بروند یک کار بزرگ را انجام دادند و آن قصه آینده جایگزینی و جانشینی بود. خب تا آن زمان آقای مرحوم آیت‌الله منتظری به‌عنوان قائم‌مقام رهبری شناخته می‌شدند....

امام هشداری که به آقای منتظری می‌دادند این بود که خانه خودت را پاک کن از آمد و شد این افراد بالاخره قرار است شما رهبر جمهوری اسلامی باشید کسانی که در تضاد با جمهوری اسلامی هستند کسانی که رفتند در یگانهای مرتبط با لشکر صدام منافقین این جور شدند دیگر رفته بودند ادغامی با ارتش صدام اونجا امکانات و همه چیز را از او گرفته بودند عملیات می‌کردند علیه کشور خودشان که ایران هست امام به آقای منتظری می‌گوید شما خانه خودتان را پاک کنید از آمد و شد اینجور افراد آقای منتظری زیر بار نمی‌رفت

شرکت‌کننده: آقای طالقانی هم خانه‌اش همینطوری بود ببینید آقای دکتر من دارم می‌گویم آقای طالقانی هم خانه‌اش ملجأ و پناه تمام گرایشات سیاسی بود اتفاقاً بنا بر فرمایش آقای خادم دوست عزیز مان انقلاب شده که آقا این تکثره به‌رسمیت شناخته بشود تا کسی هم اشتهار به سیف نشده که نمی‌شود جلوی او را گرفت

صفارهرندی: آن زمان که مرحوم آیت‌الله طالقانی از سازمان مجاهدین خلق داشت حمایت می‌کرد مال دوره‌ای هست که دست به اسلحه نبرده بودند آنها اول انقلاب بود اینها آمد و شد داشتند..

صفار هرندی: می‌خواهم بگویم حمایت ایشان در حد این‌که این بچه‌های خودمان هستند خب همین حمایت را امام داشت، مسعود رجوی و تیم‌اش بلند شدند رفتند قم خدمت امام سازمان مجاهدین خلق دوبار خدمت امام رسیدند امام اینها را به‌عنوان یک بخشی از جامعه پذیرفته بود به‌رسمیت مسأله سر این هست که این الآن اسلحه اسلحه چه عرض کنم با بی.ام.پی حرکت کرده با تیربار و امثالهم آمده تا پشت کرمانشاه هم رسیده...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a64cfccf-5ee2-4f2f-bb5a-b5c88242cbf3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات