728 x 90

پاسدار حسن عباسی: دستگیری ۴۶۰۰جوان در قیام دیماه ۱۳۹۶- ادامه دستگیریهای سیاسی و ضرورت اقدام فوری برای آزادی زندانیان و بازدید از زندانها

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

پاسدار حسن عباسی، در مصاحبه با تلویزیون حکومتی اذعان کرد که در جریان قیام دیماه ۱۳۹۶ حدود ۴۶۰۰جوان توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر شده‌اند. وی امکان هر گونه " انقلاب مخملی" یا " انقلاب رنگی" را در ایران رد کرد و گفت "اون چیزی را هم که سال ۱۳۹۶ پیش آمد ۴۵۰۰-۴۶۰۰نفر از این جوانها توی خیابان بودند دستگیر شدند".(تلویزیون حکومتی افق، ۱۱خرداد ۱۳۹۸)

مقاومت ایران در ۲۱دیماه ۱۳۹۶ در اطلاعیه‌یی اعلام کرد شمار دستگیر ‌شدگان قیام سراسری مردم ایران حداقل به ۸هزار تن می‌رسد. دست کم ۱۴تن از این دستگیر ‌شدگان زیر شکنجه به‌ شهادت رسیدند ولی رژیم آخوندی حاکم بر ایران وقیحانه اعلام کرد در زندان خودکشی کرده‌اند.

دستگیریهای سیاسی از قیام دیماه ۱۳۹۶ تاکنون مستمراً‌ ادامه داشته و شمار زیادی از آنان، هم‌چنان در زندان به‌سر می‌برند و به زندانهای طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. دو هفته پیش یک زندانی سیاسی به نام عبداله قاسم پور به اتهام آخوند‌ساخته "بغی"، "اجتماع و تبانی علیه نظام" و "عضویت و تبلیغ و همکاری با سازمان مجاهدین" به اعدام و سه تن دیگر به اتهامات مشابه، به ۵سال و نیم زندان محکوم شدند.

مقاومت ایران با تأکید بر این‌که زندانیان سیاسی، در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند، خواستار اقدام فوری دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر برای آزادی دستگیر ‌شدگان و تعیین هیاتهایی برای بازدید از زندانهای رژیم و دیدار با زندانیان سیاسی شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۳خرداد۱۳۹۸(۳ژوئن۲۰۱۹ )

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات