728 x 90

پاسدار حاج طالبی: ما برای هر نوع عملیاتی آمادگی داشتیم ولی جنگ شهری و درگیری با مجاهدین را کسی فکرش را نکرده بود

عملیات فروغ جاویدان
عملیات فروغ جاویدان
  • وقتی خمینی پیام داد که من جام‌زهر را به‌دست گرفتم خیلی فضا خراب شد، سخت‌ترین روزگارمان در اون ایام این پیام خمینی بود که رزمنده‌ها همه زمین‌گیر شدند همه هاج و واج یعنی چی؟

پاسدار حاج طالبی از سرکردگان سپاه پاسداران در جنگ ضدمیهنی-تلویزیون رژیم -۵مرداد۹۹:

«پاسدار حاج طالبی از نفرات شرکت‌کننده در عملیات مرصاد: من همیشه عرض کردم عملیات مرصاد متفاوت با همه عملیات‌های دوران دفاع مقدس بود به‌هرحال ما برای هر نوع عملیاتی آمادگی داشتیم تو غرب جنوب خاکریز ارتفاع ولی جنگ شهری و درگیری با منافقین را فکر نمی‌کردیم کسی فکرش را نکرده بود بعد با این اوضاع و احوالی که بحث پذیرش قبول قطعنامه شد که از طرف ایران پذیرفته شد وقتی امام پیام داد که من جام‌زهر را به‌دست گرفتم خیلی فضا خراب شد یک جوری که بالاترین روزگار سخت‌ترین روزگار مان در اون ایام این بحث پیام امام بود که رزمنده‌ها همه زمین‌گیر شدند همه هاج و واج یعنی چی؟ با این شرایط چه شد؟ ما چه کردیم که امام جام‌زهر را به‌دست گرفت؟ و از این فرصت دشمن استفاده کرد، سوء استفاده کرد و تا آنموقع همه چی خیلی خوب پیش می‌رفت و ما اصلاً یکسری کارهای بزرگتری را انجام می‌دادیم ولی به‌هرحال کار به یک جایی رسید که بحث پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به یک جایی رسید که نهایتاً ایران این را پذیرفت و رزمنده‌ها همین جور ماندند که به‌هرحال امام فرموده امام فرموده همه تابع بودیم تبعیت کردیم و از طرفی دشمن تو این فضا تو این چهار روز از ۲۷تیر تا اول مرداد برنامه‌ریزی شدید کرده بود از قبل آماده بود ... ... . . تو این فرصت فکر می‌کردند که ایران به‌هرحال نارسایی هست نارضایتی هست مشکل دارند آمدند که ورود پیدا بکنند تو این فضا اینها همه چی را آماده کرده بودند منافقین را ۵۷۰۰و خرده‌ای نفر را آموزشهای آن‌چنانی، شستشوی مغزی تجهیزات امکانات به روز در اختیارشان گذاشته بودند ... ... . دشمن کاری کرد و یا کار را تمام بکند آمده بود که برود تهران تصمیم را گرفته بودند اون ایام مرصاد که ما تحلیل رفته بودیم همه امکانات‌مان دشمن هم همینجور باید می‌شد من گاها گفتم شاید حدود ۲۰۰برابر دشمن تجهیزات و امکاناتش بیشتر شده بود ... ... تجهیزاتی که اینها در اختیار داشتند ما واقعاً ندیده بودیم با تمام امکانات به روز آمده بودند تویوتاهای لندکروز دو باکه گازوئیلی، اشمیتزهای باری دوباکه بنزینی از خانقین فول کرده بودند تا تهران قبل از تهران هم نمی‌خواستند بایستند سخنرانی‌هایی که مسعود رجوی مریم رجوی کردند برای افرادشان در پادگان اشرف اینها هورا می‌کشند و اعلام آمادگی می‌کنند که گفتند خیلی‌هایشان تا صبح نخوابیدند له‌له می‌زدند که کی آماده می‌شود شروع می‌شود که ما برویم تهران». (تلویزیون شبکه۳رژیم - ۵مرداد۹۹)