728 x 90

پاسخ وزارت‌خارجه آمریکا به ادعاهای وزیر خارجه آخوندی: ظریف «پروفسور خودخوانده حقوق‌بشر » در آمریکا از آزادیهایی استفاده می‌کند که از مردم ایران دریغ می‌کند

مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

وزارت‌خارجه آمریکا امروز در توئیت رسمی خود جواد ظریف را یک «پروفسور خود خوانده حقوق بشر» نامید که سخنگوی رژیم خشن حاکم بر ایران است.

مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا گفت:‌ این عجیب نیست که جواد ظریف این «پروفسور خود خوانده حقوق بشر» که سخنگوی یک رژیم خشن است به آمریکا بیاید و از آزادیهایی استفاده کند که از مردم ایران دریغ می‌کند. چیزی که عجیب است این است که برخی به این فرد ریاکار بازتاب می‌دهند.

 

 

 

ظریف وزیر خارجه آخوندها در آمریکا، با درماندگی به تشبثات سبک‌سرانه برای پیدا کردن راهی با رئیس‌جمهور آمریکا ادامه می‌دهد. او با سخافت سعی می‌کند حساب جان بولتون مشاور امنیت ملی را از دونالد ترامپ جدا نموده و اتهام جنگ‌طلبی و تغییر رژیم را متوجه بولتون سازد که در اجتماعات مجاهدین و مقاومت ایران سخنرانی کرده است.