728 x 90

پاسخ شیعیان لبنان به رژیم ایران

پاسخ شیعیان لبنان به رژیم ایران
پاسخ شیعیان لبنان به رژیم ایران

قیام مردم  لبنان در میادین اصلی شهر بیروت و سایر شهرها ادامه دارد. انقلاب انقلاب شعاری است که در بیروت دوباره طنین انداز است

قیام کنندگان همچنین  شعارهایی  علیه میشل عون متحد حزب الشیطان سر می دهند. آنها  همچنین شعار میدادند: میشل برو گمشو، ازلبنان برو

 

تلویزیون العربیه گفت:‌ در میان سیمهای خاردار در بیروت صدها نفر به خیابانها آمده و بر خواسته‌های خود مصر هستند.

آنها شعار میدادند: آهای با توهستیم دولت ما دزد است

یک تظاهرکننده گفت: نه تنها هیج پاسخی به درخواستهای مردم داده نمیشود بلکه خواسته های مردم را به سخره میگیرند وبرای اراده آنها احترامی قائل نیستند.

قیام کنندگان در شعارهای خود گفتند: همه اش نعره و تهدید و وعده های توخالی روشی که حسن نصرالله به آن عادت دارد

 

 

تلویزیون العربیه روز پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸ در میزگردی با شرکت شخصیتهای مذهبی شیعه، دخالت‌های رژیم ایران و مزدورانش در لبنان را مورد بررسی قرار داد.

صبحی الطفیلی ـ اولین دبیرکل حزب‌الله: رهبری مذهبی ایران حسن نصرالله را به‌عنوان رهبر حزب‌الله تعیین کرد که مستقیماً اوامرش را از تهران می‌گیرد واو در لبنان به دور از شورا یک نیروی نظامی را رهبری می‌کند.

یاسرعودهٔ ـ روحانی شیعی: ادامه دهید هرقدر می‌خواهد فشار زیاد باشد و هر قدر می‌خواهد تهدید بزرگ باشد به آنچه در آن قرار دارید ادامه بدهید تا این‌که حداقل فرزندانتان شما را لعنت نکنند همان‌طور که مارا لعنت خواهند نمود.

علی الامین ـ متفکر سیاسی: شیعیان بارها و بارها عدم پذیرش خود را ابراز داشته است. از دهه هشتاد نمی‌پذیرفت که صحنه‌ای برای دیدگاه رژیم ایران باشد. اما سلاحی که حزب‌الله دارد توانسته است در همپیمانی با جنبش امل دیدگاه رژیم ایران را تحمیل نماید. و این‌گونه نشان دهد که گویا همه شیعیان دیدگاه رژیم ایران را تأیید می‌کنند در حالی‌که شیعیان هم‌چون سایر مذاهب سالهاست که صدایش و صدای کسانی‌که در آن هستند سرکوب شده است.