728 x 90

پاسخ به دروغ‌درمانی و بلوفهای روحانی

آخوند روحانی
آخوند روحانی

دروغپردازی و بلوف درمانی رئیس‌جمهور ورشکسته ارتجاع در خصوص کشمکشهای درونی نظام، واکنش‌های هر دو باند نظام را هم برانگیخت.

پاسدار حسین شریعتمداری در کیهان خامنه‌ای نوشت: «اگر روحانی معتقدند که ۱۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی بر باد نرفته بلکه آن را به مردم داده‌اند، پس چرا هیچیک از دولتمردان و از جمله خود آقای رئیس‌جمهور حاضر نیستند مسئولیت آن را برعهده بگیرند و هر یک از آنها تصمیم در این‌خصوص را به گردن دیگری می‌اندازند؟! اگر بر باد نرفته کجا رفته؟

جهان صنعت از منابع هم‌سو با باند روحانی هم نوشت: روحانی سخنی که برایش مسوولیت‌آور باشد نگفت یا دست‌کم اظهارات مسوولیت‌آور و وعده‌های تعهدآور را با اما و اگرهای فراوان‌ بیان کرد مثل وقتی که از وی صریحاً پرسیده شد آیا ایران گام چهارم را برمی‌دارد؟ او ترجیح داد این سؤال را نشنیده بگیرد».

روزنامه حکومتی آفتاب یزد از محافل هم‌سو با روحانی نیز نوشته است: «این مصاحبه‌های تشریفاتی که خبرنگاران تعیین می‌شوند و سؤالات مشخص دارند خیلی افکار عمومی را در این شرایط اقناع نمی‌کند، چون مردم تمام دغدغه‌شان آن چیزی است که به عینه در سیاست و بر سر سفره‌شان در حوزه اقتصاد می‌بینند.

روزنامه حکومتی آرمان هم که از روز قبل پیش‌بینی کرده بود روحانی حرف مهم نخواهد زد و به دروغ‌درمانی ادامه خواهد داد نوشت: «روحانی امیدوار است با این‌گونه سخن گفتن اسباب رضایت خاطر برخی گروهها را فراهم آورد».