728 x 90

پاریس - کنفرانس مطبوعاتی؛ کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان (قسمت دوم)

پاریس - کنفرانس مطبوعاتی؛ کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان
پاریس - کنفرانس مطبوعاتی؛ کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان

پاریس

کنفرانس مطبوعاتی

کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

افشای اطلاعات درباره سازمان زندانهای رژیم آخوندی

 

در کنفرانس مطبوعاتی در پاریس که طی آن شورای ملی مقاومت ایران اسامی بیش از ۳۳۰۰۰پرسنل سازمان زندانهای رژیم ولایت فقیه شامل رؤسا، بازجویان، مأموران اطلاعات و دژخیمان اجرای احکام، همراه با ۲۲۰۰۰عکس از این دژخیمان را افشا کرد. علی صفوی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون وضعیت فاجعه‌بار و ضدانسانی زندانها در رژیم ولایت فقیه و ارائه ۱۰۰قطعه عکس از قضاییهٔ جلادان در ۲۳ استان از ۳۱ استان کشور از جمله گفت: «وضعیت فاجعه‌بار و ضدانسانی زندانهای رژیم ولایت فقیه چیز پوشیده‌ای نیست. ساخت بسیاری از این زندانها بیش از ۵۰سال قبل بوده و ساختما‌ن‌ها به‌غایت فرسوده است. مهم‌تر از این، خط‌کار تلنبار کردن و انباشت زندانیان به میزان فوق نامتعارف برای شکنجهٔ مضاعف جسمی و روانی و ارعاب جامعه است. در این خصوص ۱۰۰قطعه عکس از قضاییه جلادان در ۲۳ استان ضمیمه است.

علی صفوی با نشان دادن جدول اسامی زندانها و ظرفیت رسمی و ظرفیت واقعی آنها گوشه از وضعیت اسفبار زندانها و این‌که تا ۳ الی ۴برابر ظرفیت آنها زندانیان جا داده شده‌اند پرداخت

وی افزود: «آمار و ارقام استخراج شده از یک سند قضاییهٔ رژیم که شامل ۲۷۷زندان است نشان می‌دهد یک «ظرفیت اسمی» برای هر زندان در نظر گرفته‌اند اما در ستون بعد «تعداد تخت» در همان زندان خیلی بیشتر از «ظرفیت اسمی» است. سپس در ستون آخر «تعداد زندانیان» ثبت شده است که از تعداد تختها خیلی بیشتر است.

به‌عنوان مثال چنان که در سند دیده می‌شود «ظرفیت اسمی» زندان تبریز ۱۵۰۰نفر اما «تعداد تخت» ۲۶۶۰عدد ولی «تعداد زندانیان» ۳۷۸۸نفر نوشته شده که ۲.۵برابر «ظرفیت اسمی» است. در یکی از زندانهای سنندج «ظرفیت اسمی» ۲۹۰نفر، «تعداد تخت» ۶۵۱نفر و «تعداد زندانیان» ۹۷۸نفر یعنی ۳.۳۷برابر «ظرفیت اسمی» است.

در سند قضاییهٔ رژیم در موارد متعددی «ظرفیت اسمی» یا «تعداد تخت» یا «تعداد زندانیان» عمداً نوشته نشده است. به‌عنوان مثال «تعداد زندانیان» در اوین و قزل‌حصار سفید است. «ظرفیت اسمی» زندان کرج نوشته نشده در حالی که برای آن۲۱۵۰تخت منظور کرده‌اند ولی «تعداد زندانیان» ۷۸۰۰نفر یعنی ۳.۶برابر بیشتر از تعداد تخت‌ها، ثبت شده است. در نتیجه زندانیان با پدیدهٔ پر رنجی به نام کف‌خوابی دست و پنجه نرم می‌کنند». از همین روست که رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران بارها به ملل متحد و کمیسرعالی حقوق‌بشر و ارگان بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر فراخوان داده است تا یک هیأت حقیقت‌یاب بین اللمللی را به ایران اعزام نموده تا از زندانهای قرون‌وسطایی رژیم بازدید به‌عمل بیاورد و با زندانیان و به‌خصوص زندانیان سیاسی ایران دیدار کند.

در پایان این کنفرانس، به سؤالات خبرنگاران پاسخ داده شد.

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7a64f530-b4c2-4e53-871d-6710629c31ce"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات