728 x 90

پاره کردن عکس دژخیم؛ تیری بر پیشانی نظام

یک روز پس از دود و دم نمایش چرخاندن لاشهٔ جلاد خون‌آشام با هزینه‌های نجومی، طنین شعارهای مردم علیه سلیمانی و خامنه‌ای پتکی بود بر پیکری پوسیده و تیری بر پیشانی نظام: «سلیمانی قاتله، رهبرشم باطله»!

جوانان خشمگین با پاره کردن بنرهای دژخیم سلیمانی نشان دادند اسیر دود و دم و ارعاب و نمایش نمی‌شوند و با فریاد مرگ بر خامنه‌ای تمامیت نظام را به چالش کشیدند.

استمرار پاره کردن تصویر جلاد و درهم‌شکستن بت دست‌ساز خامنه‌ای در شهرهای میهن، آه از نهاد خامنه‌ای و مزدورانش درآورد: «اون چندصد نفری که به عکس سردار شهید باافتخار ما اهانت می‌کنند اونها مردم ایران هستند»؟(خامنه‌ای ـ نمایش جمعه ۲۷دی ۹۸)

پاسدار رضایی هم که پیش‌تر از علاقه مردم به سرجلاد می‌گفت، هراس‌آلود به گوشه‌ای از خشم و نفرت جوانان نسبت به دژخیم اعتراف کرد: «یک کسانی که می‌آیند پوستر قاسم سلیمانی را پاره می‌کنند قاسم سلیمانی که الآن دیگه تنها مربوط به نظام که نیست».(تلویزیون شبکه ۳ حکومتی ـ پاسدار محسن رضایی ۲۷دی ۹۸)

روز بعد یک کارشناس حکومتی، عدد چندصد نفر دشمنان سلیمانی را که خامنه‌ای گفته بود، به چندهزار افزایش داد و اعتراف کرد که صحنهٔ چنگ در چنگ شدن جوان شورشی به تصویر سردژخیم در تهران، تیر خلاصی بود بر نمایش عزا و لاشه‌گردانی خامنه‌ای.

«می‌خواهند چندهزار نفر را به‌مثابه نیمی از ملت ایران جا بزنند آن تصویری که آن آقایی که رفت بالای تیر چراغ‌برق و اهانت و جسارت کرد به تصویر آقای حاج قاسم اصلاً یکی از تصویرهای کلیدی بود که اینها می‌خواستند».(تلویزیون حکومتی ـ پاسدار خوش‌چشم، کارشناس و تحلیلگر حکومتی ـ ۲۷دی ۹۸)