728 x 90

پاره کردن بنر بزرگ نصب شده علیه بازنشستگان معترض توسط یک بازنشسته غیور آذربایجانی

بازنشستگان
بازنشستگان

روز ۲۶ اردیبهشت یکی از بازنشستگان غیور آذربایجانی بنری را که کانون حکومتی بازنشستگان در حمایت از رئیس این کانون حکومتی بنام بیات و تهدید بازنشستگان معترض در کنار ساختمان تأمین اجتماعی نصب کرده بودند، پاره کرد و به زباله‌دانی انداخت و ضمن سخنان اعتراضی گفت:

«... این بنری را که ۲۶اردیبهشت با امضای کانون بازنشستگان و تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی اینجا نصب کرده‌اند ما آنرا محکوم می‌کنیم و آنرا پاره کرده روی زمین می‌اندازیم که بگوئیم کارتان غلط است. آقای بیات امروز لزومی ندارد که تو از آقای سالاری دفاع بکنی، امروز تو حق و حقوق بازماندگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را بده. آقای بیات ۳میلیون ۶۰۰هزار حق و حقوق خودشان را از تو می‌خواهند.

بیات حیاء کن کانون عالی را رها کن. آقای بیات ارث پدری به تو نرسیده است که بیایی و بگویی من اینطوری تصمیم گرفته‌ام. آقای بیات ۱۸سال است که آنجا هستی و تاریخ مصرف‌ات تمام شده است. آقای بیات در تاریخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ وقت‌ات تمام شده است. خواهشا ریاست را ول کن و برو».

بازنشستگانی که در صحنه حضور داشتند این هموطن غیور را حمایت کرده و از وی تشکر کردند.

وی در پاسخ گفت:

«نیازی به تشکر نیست استان آذربایجان شهر اولین‌هاست، ما اگر بخواهیم کاری بکنیم، می‌کنیم، آقای بیات که سهل است بزرگتر از آقای بیات را نیز پایین می‌کشیم. اینجا شهر اولین‌ها شهر ستارخان و باقرخان است ما خاک می‌خوریم ولی خاک نمی‌دهیم».

بازنشستگان حاضر در صحنه مجدد وی را تشویق کرده و از وی باز هم تشکر کردند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bb9d910e-7923-41e1-bb08-b23596d82dec"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات