728 x 90

پارلمان اروپا - نمایشگاه شهیدان سرفراز قیام سراسری، سربداران قتل‌عام ۱۳۶۷ و سایر شهیدان مقاومت

پارلمان اروپا - نمایشگاه شهیدان سرفراز قیام سراسری
پارلمان اروپا - نمایشگاه شهیدان سرفراز قیام سراسری

به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام و همزمان با قیام شکوهمند مردم ایران نمایشگاهی در پارلمان اروپا به ابتکار خانم جیانا گانچا نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا و عضو گروه دوستان ایران آزاد روزهای دوشنبه ۲آبان الی پنجشنبه ۵‌آبان برگزار شد. در این نمایشگاه تصاویر شهیدان سرفراز قیام سراسری مردم ایران و نقش زنان، جوانان و کانون‌های شورشی در استمرار این قیام نشان داده شد.

بخشی از نمایشگاه مربوط به شهیدان سربه‌دار قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در ۱۳۶۷ بود که به فتوای خمینی جلاد توسط هیأت مرگ که رئیسی جلاد از اعضای اصلی آن بود به‌شهادت رسیدند.

تصاویر شهیدان قیام آبان ۱۳۹۸ نیز بخشی از نمایشگاه را به خود اختصاص داده بود.

برگزاری این نمایشگاه در پارلمان اروپا با استقبال بی‌نظیر نمایندگان پارلمان از همه گروه‌های سیاسی و مشاوران و دستیاران نمایندگان و هم‌چنین مشاوران گروه‌های سیاسی مختلف و به‌خصوص هیأتهای بازدید کننده از پارلمان اروپا قرار گرفت.

برخی نمایندگان با ارسال پیامی یا توئیتهایی بر حمایتهای خود از قیام مردم و مقاومت مردم ایران تا بر پایی یک ایران آزاد و دمکراتیک تأکید کردند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/01436e1e-ded0-44f2-b1fe-9118402c7078"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات