728 x 90

بسیجی‌ها به فرموده نقاب از چهره برداشته و برای لجن‌مال کردن شعار مرگ بر خامنه‌ای شعار رضا شاه می‌دهند - سخنگوی مجاهدین

سخنگوی مجاهدین ۵آذر۱۴۰۰
سخنگوی مجاهدین ۵آذر۱۴۰۰

گزارش خبرنگاران سیمای آزادی و کانونهای شورشی از صحنه: عوامل بسیج و اطلاعات آخوندی به فرموده نقاب از چهره برداشته و برای تخریب و لجن‌مال کردن شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور، شعار رضا شاه می‌دهند تا نیروهای انقلابی و آگاه دلسرد و مردد و متفرق شوند.

سخنگوی مجاهدین به جوانان انقلابی و شورشگر: شیخ کم آورده و برای سرکوب از شاه کمک می‌خواهد، گول نخورید. اراده‌ها نباید سست شود. باید با شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور صد بار بیشتر بجنگیم.

کانون شورشی از صحنه: بسیجیها و عناصر خودفروخته قاطی مردم آمدند. چفیه داشتند، چفیه‌شان را برداشتند و شعار رضا شاه روحت شاد دادند. اینها جزء معترضان نیستند.

گزارشگر سیمای آزادی: چند خانم بسیجی‌ها را افشا کردند و فریاد زدند و به مردم گفتند فریب اینها را نخورید، اینها بسیجی‌ها هستند، آمده‌اند شعارها را منحرف کنند. دشمن همین را می‌خواهد.

رژیم از طرف دیگر راههای منتهی به پل خواجو را بسته و نمی‌گذارند کسی به سمت پل خواجو برود. اینترنت اصفهان را هم فوق‌العاده تضعیف کردند و مزدوران با تفنگ ساچمه‌ای به جان مردم افتادند.

درگیری در پل فلزی، پارک مجاور خیابان مشتاق، کف رودخانه زاینده رود و حاشیه رودخانه و پل شهرستان تا غروب ادامه یافت.

یک هلیکوپتر در بالای خیابان مشتاق به سمت پل فلزی که مرکز یک درگیری گسترده بود، پرواز می‌کرد.

جوانان انقلابی و شورشگر در حال جنگ و گریز با شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور به پاسداران و بسیجی‌هایی که روح رضاخان قلدر را از قبر بیرون کشیده به کمک خامنه‌ای آورده‌اند، می‌گویند: ننگت باد، شرمت باد

 

 

  • اصفهان - افشای بسیجیان رضا شاهی -۵آذر۱۴۰۰

 

  • اصفهان - اعتراض مردم به بسیجیان رضا شاهی- ۵آذر۱۴۰۰

 

  • اصفهان - شعار مرگ بر دیکتاتور در برابر بسیجیان رضا شاهی -۵آذر۱۴۰۰

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات