728 x 90

پارلمان اروپا نقض حقوق زنان توسط رژیم ایران را محکوم کرد

پارلمان اروپا
پارلمان اروپا

پارلمان اروپا با اکثریت قاطع نقض حقوق زنان توسط رژیم ایران را محکوم کرد. این قطعنامه با ۶۰۸رأی موافق تنها در مقابل ۷رأی مخالف به تصویب رسید.

در این قطعنامه تأکید شده است رژیم ایران باید سرکوب زنان را متوقف کند. همچنین در این قطعنامه آمده است رژیم آخوندها باید اتباع دو تابعیتی اتحادیهٔ اروپا را که در ایران زندانی هستند، آزاد کند.

در جلسهٔ پارلمان اروپا، خانم آنا فوتیگا از لهستان گفت: من از زنان ایران به‌خاطر شجاعت و اراده و عزم آنها تقدیر می‌کنم، نه فقط به‌خاطر مبارزه برای حقوق زنان بلکه به‌خاطر اعتراض علیه رژیم ایران. جنبش اصلی اپوزیسیون ایران شورای ملی مقاومت ایران است که توسط یک زن رهبری می‌شود.