728 x 90

وکلا: مصونیت دیپلماتیک نمی‌تواند پوشی برای حمله تروریستی باشد

دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم اخوندی
دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم اخوندی

خبرگزاری رویترز گزارش داد: برای اولین بار در اروپا یک مقام رژیم ایران به‌خاطر دست داشتن در توطئه بمب‌گذاری با محاکمه مواجه می‌شود.

یک دیپلمات رژیم ایران و سه نفر ایرانی دیگر روز جمعه در بلژیک به جرم توطئه برای بمب‌گذاری در گردهمایی اپوزیسیون ایران در ۹۷مورد محاکمه قرار گرفتند. وکلا که شرکت‌کنندگان در گردهمایی ۹۷را نمایندگی می‌کردند استدلال کردند که مصونیت دیپلماتیک را نمی‌توان به‌عنوان پوششی برای انجام این حمله استفاده کرد. (خبرگزاری رویترزانگلیسی ۷آذر)