728 x 90

ولی علی محمدی عامل شکنجه و سرکوب

ولی علی محمدی عامل شکنجه و سرکوب در زندان گوهردشت
ولی علی محمدی عامل شکنجه و سرکوب در زندان گوهردشت

ولی علی محمدی اهل ایلام  مدیر داخلی و سرکرده  بند ۴ زندان گوهردشت است که زندانیان سیاسی در آن محبوس هستند.

این فرد یکی از جنایتکارانی است که در سرکوب مردم کرج در اعتراضات سراسری اخیر هم نقش داشته است. ولی علی محمدی؛ مافیای مواد مخدر در زندان گوهردشت را اداره می‌کند و تمام مواد مخدر داخل زندان را از بیرون وارد زندان کرده و با قیمت کم به زندانیان می‌فروشد. این فرد در انتقال و ضرب ‌و شتم اخیر زندانیان سیاسی زندان گوهردشت و همچنین شکستن و پاره کردن اموال و کتابها و بخشیدن اموال زندانیان سیاسی به زندانیان عادی دست دارد.

 ولی علی محمدی؛ اکنون تهدید به انتقال زندانیان سیاسی به بندهای جرایم خطرناک کرده و با فحاشی و توهین به زندانیان سیاسی و محدود کردن فروشگاه و هواخوری برای آنها، زندانیان سیاسی را آزار می‌دهد.

اعمال بازرسیهای خارج از عرف و تحقیرآمیز زندانیان سیاسی و خانواده آنها هنگام ملاقات از دیگر اقدامات این شکنجهگر زندان گوهردشت است. وی مدعی است که تمامی این برخوردها و محدودیتها به دستور مسقیم مصطفی محبی مدیر جنایتکار کل زندانهای استان تهران صورت می‌گیرد.