728 x 90

وزیر خارجه کانادا از قطعنامه ملل ‌متحد در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران استقبال کرد

کریستیا فرلند، وزیر امور خارجه کانادا
کریستیا فرلند، وزیر امور خارجه کانادا

کانادا از خواست جامعه بین‌المللی برای رعایت تعهدات حقوق‌بشر توسط رژیم ایران استقبال می‌کند.

کریستیا فرلند، وزیر امور خارجه، با انتشار بیانیه تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ‌متحد در هفتاد و سومین جلسه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران استقبال کرد.

 

وزیر خارجه کانادا گفت:

تصویب این قطعنامه سازمان ملل ‌متحد توسط کشورها از هر منطقه‌ای از جهان پیامی قوی برای رژیم ایران می‌فرستد که باید به حقوق‌بشر احترام بگذارد.

این قطعنامه همچنین حمایت کانادا و جامعه بین‌المللی از مردم ایران در مبارزه خود برای بهره‌گیری از حقوق و آزادی‌هایی که حق‌شان است را اراٰئه می‌کند.

کانادا از رژیم ایران خواسته است که به نگرانیهای جدی حقوق‌بشر که در این قطعنامه اشاره شده است، رسیدگی کند.

 

تصویب شصت و پنجمین قطعنامه ملل ‌متحد در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران

روز پنجشنبه ۲۴آبان ۹۷شصت و پنجمین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی به‌خاطر نقض فاحش حقوق بشر در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی ملل ‌متحد در نیویورک تصویب شد.

قطعنامهٔ مصوب کمیتهٴ سوم مجمع عمومی ملل ‌متحد نقض حقوق اولیه و آزادیهای اساسی و شمار بالای اعدامها و به‌ویژه اعدام نوجوانان و همچنین شکنجه و رفتار بیرحمانه در زندانها توسط رژیم آخوندی را محکوم کرده است.

در قطعنامه کمیته سوم ملل ‌متحد لزوم از بین‌ بردن تمامی اشکال تبعیض و سایر نقض‌های حقوق‌بشر علیه زنان و دختران ایران و افراد متعلق به اقلیتها مورد تأکید قرار گرفته است.

 

استقبال مریم رجوی

مریم رجوی، ضمن استقبال از تصویب شصت و پنجمین قطعنامه‌ ملل ‌متحد مبنی بر محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران گفت: این قطعنامه که در محکومیت نقض سیستماتیک و وخیم حقوق‌بشر توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران است، بار دیگر نشان می‌دهد که این رژیم حقوق بنیادین مردم را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب می‌کند. رژیمی که هیچ سنخیتی با قرن بیست و یکم ندارد و باید از جامعه جهانی طرد شود.

 

 

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران درباره تصویب شصت و پنجمین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی به‌خاطر نقض فاحش حقوق بشر در اجلاس کمیتهٴ سوم مجمع عمومی ملل متحد در اطلاعیه یی نوشت:

قطعنامه بر «تعداد بالای مجازات اعدام شامل اعدام افراد زیر سن قانونی»، «بازداشت‌های خودسرانه سیستماتیک و گسترده»، شرایط فاجعه‌بار زندانها که زندانیان «عامدانه از دسترسی به درمانهای پزشکی کافی» محروم می‌شوند و مرگ مشکوک دستگیر شدگان قیام‌ها در زندانهای رژیم تأکید می‌کند. با در نظر گرفتن سایر جنایات و سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم که قطعنامه به آن نپرداخته مانند ترور سیستماتیک مخالفان در خارج و سلب حق مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور، برخورداری از حاکمیت قانون، دسترسی به‌دادگاههای صالحه، دسترسی آزادانه به‌اطلاعات، تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری و کارمندی و دانشجویی، تردیدی باقی نمی‌گذارد که این رژیم، وحشی‌ترین و متجاوزترین ناقض حقوق‌بشر در جهان امروز است. از این رو جامعه جهانی باید پرونده جنایت‌هایش را به ‌شورای امنیت ملل ‌متحد ارجاع و حق مقاومت مردم علیه این رژیم ضدبشری را به‌رسمیت بشناسد.
مریم رجوی تأکید کرد: بالاترین مصداق نقض جدی حقوق‌بشر در ایران، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷است که مهم‌ترین نهادها و سران کنونی رژیم در آن دست داشته و هم‌چنان از آن دفاع می‌کنند و تا امروز از هر مجازاتی مصونیت یافته‌اند از این رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.
این قطعنامه نسبت به «تعداد بالای اعمال و اجرای مجازات اعدام، اعمال مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی، اعدام افراد بر اساس اعترافات اجباری یا جرایمی که بیش از حد مبهم تعریف شده‌اند، اعدام بدون اطلاع دادن به خانواده زندانی یا مشاور حقوقی... ابراز نگرانی می‌کند» و از رژیم آخوندها می‌خواهد که «در قانون و در عمل، اعدام‌های علنی را لغو کند» و «اطمینان حاصل کند که هیچکس تحت شکنجه یا دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر‌آمیز قرار نمی‌گیرد»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کند» و «تضمینهای رویه‌یی برای اطمینان از استانداردهای دادرسی عادلانه را حفظ کند»، «افراد بازداشت‌ شده به‌خاطر استفاده از حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی خود را آزاد کند»؛ «به شرایط بد زندانها رسیدگی کند، محروم کردن عمدی زندانیان از دسترسی به درمانهای پزشکی کافی را متوقف کند»، «محدودیت‌های گسترده و جدی در مورد حق آزادی عقیده و بیان...را متوقف کند»، «تمام اشکال تبعیض و سایر نقض‌های حقوق‌بشر علیه زنان و دختران و همه انواع تبعیض و سایر نقض‌های حقوق‌بشر علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی قومی، زبانی...یا اقلیت‌های دیگر، از جمله اعراب، شامل اهواز، آذری‌ها، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن ها و مدافعان آنها و تمام اشکال تبعیض بر اساس اندیشه، وجدان، مذهب یا باور را از میان بردارد» و «مصونیت برای آنهایی که مرتکب جنایات علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی به‌رسمیت شناخته شده و شناخته‌نشده، می‌شوند را خاتمه دهد»؛
قطعنامه «در مورد محدودیت‌های شدید و مستمر درباره حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا باور و تحریک به نفرت که منجر به خشونت علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی شناخته شده و شناخته نشده، ابراز نگرانی جدی می‌کند» و آزادی همه بازداشت‌ شدگان در این رابطه شده است.