728 x 90

وزیر خارجه هلند: ما قویاً از ایران می‌خواهیم تا اعدامها را متوقف کند

ووپکه هوکسترا وزیر خارجه هلند
ووپکه هوکسترا وزیر خارجه هلند

ووپکه هوکسترا وزیر خارجه هلند روز شنبه ۳دی درباره نقض شدید حقوق‌بشر در ایران در صفحه توئیتر خود نوشت: نگرانی عمیق خودم را در مورد نقض حقوق‌بشر در ایران تکرار کردم

وی افزود: این هفته با وزیر امور خارجه ایران تلفنی گفتگو کردم. نگرانی عمیق خودم را در مورد نقض حقوق‌بشر در ایران تکرار کردم.

هلند قویاً از ایران می‌خواهد تا اعدامها را متوقف کند، روند صحیح قانونی را برای مردم تضمین کند، و هر کاری که ممکن است برای پایان دادن فوری به شکنجه و تجاوز جنسی و بدرفتاری با مجرمان انجام دهد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/03fded8e-00d1-4c5d-a6bf-b81891c6e9e2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات