728 x 90

وزیر خارجه فاشیسم دینی حاکم بر ایران تظاهرکنندگان در استکهلم را به‌قتل تهدید می‌کند/ظریف: مزدوران رژیم اگر به مخالفان دست یابند آنها را زنده می‌خورند یک دقیقه زنده نمی‌گذارند

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

ظریف وزیر خارجه فاشیسم دینی حاکم بر ایران در استکهلم ایرانیان تظاهرکننده را تهدید به‌قتل کرد و وقیحانه گفت عوامل و مزدوران رژیم آنها را یک دقیقه زنده نمی‌گذارند و آنها را زنده می‌خورند.

ظریف با اشاره به تظاهرکنندگانی که خواهان اخراج او از سوئد بودند گفت: «همین آدمها که در بیرون ایستاده‌اند از هر کدامشان بخواهید تا در هر یک از جلسات ایرانی (مقصود جمع پاسداران و مزدوران رژیم) شرکت کنند و ببینید اگر زنده ماندند؟ آنها یک دقیقه زنده نمی‌مانند». وی افزود «آنها حتی در عراق هم نمی‌توانند کار کنند زیرا مردم عراق (مقصود مزدوران رژیم در عراق) آنها را زنده می‌خورند» (تلویزیون حکومتی پرس.تی.وی ۳۰مرداد ۱۳۹۸).

به این ترتیب ظریف بر ماهیت آدمخواری خودش و رژیم قرون‌وسطایی آخوندی اذعان می‌کند. این عملکرد رژیم ضدبشری آخوندی در چهار دهه گذشته است که ۱۲۰۰۰۰تن را بدلایل سیاسی اعدام کرده است.

وقتی وزیر خارجه این رژیم آنهم در استکهلم، تظاهرکنندگان ایرانی را تهدید به‌قتل می‌کند، می‌توان حدس زد که در زندانها و شکنجه‌گاههای رژیم چه می‌گذرد و چه رفتاری با مخالفان و زندانیان سیاسی می‌شود.

اظهارات ظریف یک بار دیگر مبین این حقیقت است که پذیرش وزیر خارجه آخوندی، این رژیم قرون وسطایی، از یک‌سو مشوق این رژیم در تروریسم و آدمکشی و جنگ‌افروزی است و از سوی دیگر در تعارض آشکار با مصالح مردم ایران است که خواهان سرنگونی این رژیم و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم هستند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۱مرداد ۱۳۹۸(۲۲اوت۲۰۱۹)