728 x 90

وزیر خارجه آمریکا: رژیم ایران مردم را ۴۱سال به‌گروگان گرفته است

پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا
پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا

وزیر خارجه آمریکا در یک پیام ویدئویی برای نشست وزیران در مورد آزادی مذهب در لهستان از جمله گفت: اذیت و آزار اقلیتهای مذهبی توسط رژیم ایران و قوانین سرکوبگرانه‌یی تحت عنوان توهین به مقدسات این کشور، مردم ایران را به مدت ۴۱سال گروگان گرفته است ... بگذارید با این درک ادامه دهیم که عقیده موضوعی جاودانه است و باید بر استبداد غلبه کرد. (سایت وزارت امور خارجهٔ آمریکا ۲۶آبان)