728 x 90

وزیر خارجه آلمان خواهان تمدید مأموریت هیأت حقیقت‌یاب ملل متحد در مورد نقض حقوق‌بشر در ایران شد

آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان
آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان

روز دوشنبه ۷اسفند آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، در پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل متحد ضمن اشاره به نقض فاحش حقوق‌بشر و سرکوب قیامها و به‌ویژه زنان توسط رژیم آخوندی، خواهان تمدید مأموریت هیأت حقیقت‌یاب ملل متحد در این زمینه شد.

بائربوک با اشاره به سرکوب مردم ایران در قیام سال گذشته افزود: هیأت حقیقت‌یاب که توسط این شورا تأسیس شد، این سرکوبی، خشونت و جنایات انجام شده توسط رژیم ایران را از ابتدای اعتراضات مورد بررسی قرار داده است. این خود صدایی است برای قربانیان این جنایات، برای زنان و دختران ایرانی.

به همین دلیل ما خواهان حمایت شما برای تمدید این مأموریت، تا پایان کار این تحقیقات هستیم. تمام هدف ما از این گردهمایی همین است که نشان دهیم یک جان، یک زندگی است و جان زن ایرانی هم یک زندگی است. (سایت وزارت‌خارجه آلمان)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1fab0679-a386-42f7-8547-50f4eb186042"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات