728 x 90

وزیر حمل‌ ونقل کانادا: رژیم ایران جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده را تحویل نداده است

مارک گارنو، وزیر حمل‌ و نقل کانادا
مارک گارنو، وزیر حمل‌ و نقل کانادا

مارک گارنو، وزیر حمل‌ و نقل کانادا روز ۹خرداد گفته است: هنوز جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده در ژانویه از ایران نرسیده است.

وی افزود: تلاش‌ها هنوز در حال انجام است تا رژیم ایران را وادار به واگذاری ثبت کننده اطلاعات (جعبه‌های سیاه) پرواز هواپیمای مسافربری اوکراینی که در ۸ژانویه سرنگون کرد، بنماید.

در ۱۱مارس، گارنو در جلسه ملاقات مونترال از سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری نماینده رژیم ایران قول داد که دولت وی دستگاه ضبط پرواز را تا ۲۵مارس به مقامات اوکراین تحویل دهد.

به گفته گارنو، رژیم ایران می‌گوید درگیر COVID-۱۹ بوده است که کشور را ویران کرده، اما رژیم هنوز هم باید جعبه‌های سیاه را تحویل دهد تا به تعهدات خود طبق قانون بین‌المللی حمل و نقل هوایی عمل کند.

بیشتر بدانید: