728 x 90

وزارت‌خارجه فرانسه: اشتباه جدی و خطرناک، برجام نمی‌تواند به‌طور نامحدود روی میز بماند

وزارت خارجه  فرانسه
وزارت خارجه فرانسه

در بریفینگ روز ۲۷اردیبهشت وزارت‌خارجه فرانسه در مورد برجام گفته شد: پیش‌نویس برجام بیش از دو ماه است آماده شده اما به‌علت موضوعی نامرتبط به برجام، متوقف مانده است

به همین دلیل است که مذاکره‌کنندگان E۳ وین را ترک کردند. آنها متقاعد شدند که می‌تواند در مدت زمان کوتاهی نهایی شود.

با این حال، به‌خاطر موضوعی بین آمریکا و رژیم ایران که به برجام مرتبط نیست، گفتگوها متوقف شده است.

وزارت‌خارجه فرانسه افزود؛ این یک اشتباه جدی و خطرناکی است که معتقد باشیم این موضوع می‌تواند به‌طور نامحدود روی میز بماند در حالی که برنامه (اتمی رژیم ایران) با همان سرعت ثابت پیش می‌رود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8c564864-6c1e-4760-a141-81bbca53046f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات