728 x 90

وزارت‌خارجه آمریکا: خامنه‌ای در حال امضا کردن معامله‌یی پنهانی با چین است

قراداد ۲۵ ساله با چین
قراداد ۲۵ ساله با چین

وزارت‌خارجه آمریکا در توئیتر خود جمعه ۲۰تیر درباره قرارداد ۲۵سالهٔ رژیم با چین نوشت: «در حالی که چین حقوق‌بشر بیش از یک میلیون اقلیت مسلمان درسین‌کیانگ را پایمال می‌کند، خامنه‌ای در حال امضا کردن معامله‌یی پنهانی با رهبران آن کشور است. رژیم ایران از به اشتراک گذاشتن جزئیات ترکمنچای_دوم، واهمه دارد زیرا هیچ بخشی از آن برای مردم ایران منفعت نخواهد داشت.

در عوض برای آرمانهای مشترک حکومتهای ایران و چین سود خواهد داشت: آرمانهایی مانند بهره‌برداری فاسد از منابع طبیعی و خاموش کردن مردم ایران با استفاده از فناوریهای پیشرفته دیجیتال. مردم ایران حق دارند تا از چنین دورویی خشمگین باشند».