728 x 90

وزارت اطلاعات آخوندی: مسمومیت دانش‌آموزان به دست عوامل خارجی و خودشان برمی‌گردد

مسمومیت دانش آموزان - عکس از آرشیو
مسمومیت دانش آموزان - عکس از آرشیو

بیانیه اطلاعات آخوندی:

مواد سمی در هیچ‌یک از مدارس کشور پخش نشده!

قطعاً شبکه انتشار مواد مسموم کننده در کشور، وجود نداشته!

اما شبکه‌های تولید و انتشار شایعات و متهم سازی تعمدی نظام جمهوری اسلامی

شناسایی شدند که جملگی آنها تحت تعقیب قرار گرفته یا خواهند گرفت

در تکمیل رد گم کنی خامنه‌ای که روز ۱۵اسفند بعد از بالا‌گرفتن اعتراضات به‌خاطر مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز در شهرهای مختلف و نشان رفتن انگشت اتهام به جانب رژیم، خواسته بود که دستگاههای امنیتی حکومت آخوندی سررشته این جنایت را پیدا کنند وزارت جنایت و آدمکشی رژیم با صدور اطلاعیه‌یی برای پوشاندن دستهای جنایتکار رژیم در مسموم‌سازی دانش‌آموزان کوشید تا ضمن کوچک جلوه دادن این جنایت آنرا به خود دانش‌آموزان و دشمنان خارجی نظام نسبت دهد

در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است پس از بهم بافتن لاطائلات و دعاوی پوشالی برای در بردن رژیم در جنایت مسموم‌سازی دختران دانش آمده است.

 

همزمان با پروژه‌ی اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱، نشانه‌هایی از تلاش عوامل دشمن برای هدف قرار دادن دانش‌آموزان (به‌ویژه دختران) و به تعطیلی کشاندن مدارس ملاحظه شد.

بیانیه وزارت بدنام اطلاعات آخوندی در پایان چنین نتیجه گرفته است.

الف) مواد سمی در هیچ‌یک از مدارس کشور پخش نشده است؛ اما عوامل غیرسمی که موجب ایجاد هراس شده‌اند، به‌طور سهوی یا تعمدی در برخی از محیطهای گزارش‌شده استعمال شده است.

ب) در خصوص عوامل انسانی، افراد متعددی که متهم به کاربست مواد فوق‌الذکر بودند شناسایی، احضار یا بازداشت شدند و به تناسب تخلفات یا جرایم خود، مورد تذکر، تشکیل سابقه یا معرفی به مرجع محترم قضایی قرار گرفتند.

ج) قطعاً شبکه‌ی انتشار مواد مسموم کننده در کشور، وجود نداشته اما شبکه‌های متعدد در فضای مجازی (از داخل یا خارج از کشور) به تولید و انتشار شایعات، دامن‌زدن به مدرسه هراسی، تلاش برای تعطیلی مدارس، به اعتراض کشاندن اولیاء دانش‌آموزان، متهم سازی تعمدی نظام جمهوری اسلامی و افراد و جریانهای معتقد به نظام، به تعداد قابل توجهی ردیابی و شناسایی شدند که جملگی آنها تحت تعقیب قرار گرفته یا خواهند گرفت.

- ایفای نقش دشمن در دامن‌زدن به غائله، کاملاً محرز و انکارناپذیر است

-وزارت اطلاعات آنگاه به شاخ و شانه کشیدن پرداخته و می‌افزاید:

اراده‌ی قطعی نظام بر برخورد جدی و بدون اغماض با عوامل دامن زننده به آن می‌باشد.

حق پی گرد قانونی افراد، گروه‌ها، رسانه‌ها و انسان رسانه‌های وابسته‌یی که در امتداد خط دشمنان ملّت ایران، اتهاماتی به نظام یا به افراد و جریانهای بی‌گناه وارد کردند، محفوظ خواهد بود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7aaed2c8-e2c8-47d3-a5c7-39493f982502"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات