728 x 90

وزارت اطلاعات آخوندی و صنعت شیطان‌سازی و آلترناتیو‌سازی در خارج کشور- پرونده

پرونده
پرونده

هم شیطان‌سازی و هم آلترناتیوسازی که علیه شیطان خیالیست، برای خارج از کشور است. علتش این است که در صحنه عملی انقلابی در ایران سازمان قابل ملاحظه و قابل محاسبه‌ای وجود ندارد .
وزارت اطلاعات در سال۷۰ جمعبندی کرد و گفت راه‌کار انحلال سازمان در انجام عملیات و ضربه زدن نظامی نیست. مگر این‌که سراغ عملیات روانی برویدکه عمدتاً باید روی جدا شده‌ها متمرکز شوید.
منظور این است که جنگ روانی را باید روی مأموران آموزش دیده خودش به‌خصوص در خارج کشور سوار کند.
... ... ... ........

برگرفته از سایت سیمای آزادی