728 x 90

وزارت خارجه آمریکا رژیم ایران را ناقض منع گسترش تسلیحات اتمی،‌ شمیایی و بیولوژیکی اعلام کرد

وزارت‌خارجه آمریکا
وزارت‌خارجه آمریکا

وزارت‌خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد تبعیت و پایبندی کشورهای جهان به توافقات منع گسترش سلاحهای اتمی، شیمیایی و میکروبی، رژیم آخوندی را در هر سه زمینه ناقض این توافقات دانست.

این گزارش در مورد نقض تعهدات اتمی رژیم آخوندی می‌نویسد:‌ رژیم ایران حداقل بخشی از پرونده‌ها، اسناد و متخصصان مربوط به تسلیحات اتمی را حفظ کرده تا برای هر گونه اقدامی در آینده برای دستیابی مجدد به سلاحهای هسته‌یی، از آنها کمک بگیرد.

گزارش وزارت‌خارجه آمریکا می‌افزاید: در نوامبر ۲۰۱۹، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشف ذرات اورانیوم فرآوری‌شده شیمیایی در یک مکان اعلام نشده در ایران خبر دادند. مدیر آژانس گزارش داد این مسأله نشان‌دهنده احتمال وجود مواد هسته‌یی اعلام‌نشده در ایران است.

کوتاهی عمدی رژیم ایران در اعلام مواد هسته‌یی به منزله نقض ماده سوم موافقتنامه منع گسترش تسلیحات اتمی است.

اخیراً نگرانی‌های بیشتری در رابطه با پایبندی رژیم ایران به التزامات و تعهدات اتمیش ایجاد شده است. در مارس ۲۰۲۰، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد رژیم ایران در دسترسی بازرسان به دو مکان اعلام نشده کوتاهی کرده، و به‌طور خاص به‌ درخواستهای آژانس برای شفاف‌سازی در مورد این نقاط و فعالیت‌های هسته‌یی اعلام نشده احتمالی در آنها و یک محل ناشناخته دیگر پاسخ نداد.

رژیم ایران به‌نحو فزاینده‌یی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و ذخایر اورانیوم غنی‌شده را گسترش داده است، افزایش این ذخائر عامل مهمی در تعیین مدت زمان لازم برای دستیابی رژیم ایران به تسلیحات اتمی است. چنین اقداماتی نقض ماده دوم موافقتنامه ان پی تی است.

بخش دیگر این گزارش به فعالیت‌های رژیم برای گسترش سلاحهای شیمیایی می‌پردازد و می‌نویسد:

آمریکا تأیید می‌کند رژیم ایران به‌دلیل مخفی نگه‌داشتن انتقال سلاح شیمیایی به لیبی در جریان جنگ لیبی با چاد، کوتاهی در اعلام کامل ذخائر گازهای ضدشورش، و کوتاهی در اعلام کامل تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی خود، از موافقت‌نامه مربوط به سلاحهای شیمیایی تبعیت نکرده است. اضافه بر این آمریکا نگران است رژیم ایران به‌دنبال به‌کارگیری مواد دارویی برای اهداف تهاجمی باشد.

در بخش سوم گزارش وزارت‌خارجه آمریکا در مورد نقض توافقنامه تسلیحات میکروبی توسط رژیم ایران آمده است:

فعالیت‌های رژیم ایران نگرانی‌هایی را در مورد تبعیت از ماده اول توافقنامه سلاحهای میکروبی ایجاد کرده است.

ایالات متحده بر اساس فعالیت فعلی و گذشته رژیم ایران و ادامه عدم شفافیت آن نتیجه‌گیری می‌کند این رژیم از قصد خود برای انجام تحقیقات و توسعه سم و عوامل بیولوژیکی برای اهداف تهاجمی دست برنداشته است. رژیم ایران آمادگی آن را حفظ کرده است تا در صورت دستور رهبری آن، از تحقیقات جاری مشروع در مورد دفاع بیولوژیکی و بهداشت عمومی برای تولید سلاحهای مرگبار میکروبی استفاده کند.

مسأله تبعیت رژیم ایران از کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی برای سالیان باعث نگرانی بوده است. آمریکا در گزارش سال ۲۰۰۵خود بر اساس تمامی اطلاعات در دسترس، ارزیابی کرد رژیم ایران یک برنامه تهاجمی تسلیحاتی بیولوژیکی داشته است که در نقض با کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی بوده است.