728 x 90

ورزشکاران آلمان خواستار اخراج رژیم ایران از همهٔ‌ نهادهای بین‌المللی ورزشی شدند

ماکزیمیلیان کلاین نماینده سازمان ورزشکاران آلمان
ماکزیمیلیان کلاین نماینده سازمان ورزشکاران آلمان

در واکنش به اعدام جنایتکارانهٔ نوید افکاری، ماکزیمیلیان کلاین نماینده سازمان ورزشکاران آلمان روز ۲۵شهریور خواهان اخراج فوری رژیم ایران از کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون بین‌المللی ورزش و تمام سیستم‌های ورزشی بین‌المللی شد. وی از بی‌عملی کمیته بین‌المللی المپیک انتقاد کرد.