728 x 90

وخامت حال یک کولبر مجروح در زندان ارومیه

کولبران  کرد
کولبران کرد

وضعیت عمومی یک کولبر هموطن کُرد که در زندان ارومیه به سر می‌برد، به‌دلیل جراحات وارده ناشی از شلیک پاسداران جنایتکار، وخیم است. وی در اعتراض به جلوگیری از اعزام خود به بیمارستان خارج از زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

این کولبر که عزت طاهری نام دارد ۲۶روز پیش حین کولبری در نواحی مرزی سردشت مورد اصابت گلوله پاسداران جنایت‌پیشه قرار گرفت که مجروح و سپس توسط مأموران دستگیر شد.