728 x 90

وحشت پاسدار سلامی و تناقض‌گویی‌های مسخره در مجلس ارتجاع

پاسدار سلامی
پاسدار سلامی

پاسدار سلامی روز سه‌شنبه ۸مهرماه به‌بهانه سالگرد جنگ ضدمیهنی در وحشت از انفجار اجتماعی در مجلس ارتجاع گفت: «مردم به فراخوان دشمن پاسخ نمی‌دهند! دشمن امروز به درون خانه‌های ما حمله کرده است، به سفره‌های مردم ما، به قلبهای جوانان ما، و عملیات روانی خود را با حصر اقتصادی ترکیب کرد است تا مردم را خسته کند».

سرکردهٔ وحشت‌زدهٔ سپاه گفت: «الان وقت صبر است، وقت تمرکز روی هجوم اقتصادی دشمن به ماست. جنگ اقتصادی امروز یک واقعیت انکارناپذیر است. وضعیت را جنگی تلقی کنید. جنگ اساساً منتفی است. آنها زاویهٔ نفوذ اقتصادی و عملیات روانی را باز کرد‌ه‌اند. اینجا نقطهٔ تمرکز ماست. مثل یک قرارگاه باید عمل کنیم. (با توجه به تحریم‌ها) اصلاً فکر کنید هیچ کشوری در جهان جز ایران وجود ندارد، آنوقت چگونه زندگی می‌کردید؟».

پاسدار سلامی همراه با تناقض‌گویی‌های مسخره و قمپز در کردن در مجلس ارتجاع گفت: «ما در معرض یک تحریم گسترده قرار گرفتیم... (سیاست‌های ما) آمریکا را به مرحله فروپاشی نزدیک کرده است! اما قدرتهای بزرگ حتی در لحظات فروپاشی هم خطرناک هستند».

پاسدار سلامی گفت: «آمریکا به پوکی استخوان دچار شده است. حتی نمی‌تواند یک بیماری را کنترل کند و ۳۰میلیون انسان گرسنه در آمریکا وجود دارد».