728 x 90

وحشت سخنگوی آخوند روحانی از پیامدهای قیام آبان و دعوت از باندهای درون رژیم با الگوی «همه با هم»

علی ربیعی سخنگوی آخوند روحانی
علی ربیعی سخنگوی آخوند روحانی

علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، با ابراز وحشت از پیامدهای قیام خونین آبان، باندهای متشتت درون رژیم را به پیروی از الگوی «همه با هم» خمینی فراخواند.

علی ربیعی دژخیم کهنه‌کار وزارت اطلاعات که در حال حاضر ادعای میانه‌روی می‌کند، طی مقاله‌یی که در روزنامهٔ ‌ ایران (۱۶آذر) به چاپ رسیده، صندوق رأی را درمان دردهای امروز نظام دانسته و نوشت: «متأسفانه هر چه از زخم‌های التیام نیافته آبان عبور می‌کنیم می‌بینیم که چگونه آنان که در کسب مجلس، ۱۴۰۰بهانه یافته‌اند، نه در دل غمی دارند و نه رنج و درد مردم. سرمستانه نه تنها به نقد بلکه با تحریف و توهین در پی کسب قدرت شادمانه پای می‌کوبند».

 

وی در حالی که باند غالب را مخاطب قرار داده بود، نوشت: «حضور آزادانه نامزدهای همه احزاب و همه جناح‌ها و همه سلایق ملی و مذهبی... در انتخابات و در کرسی‌های مجلس را نه فقط تحمل کنیم بلکه تنها راه نجات کشور در مقابل تحریم‌ها و تهدیدهای نوین بدانیم».

 

ربیعی با بیان این‌که تحریم‌ها را می‌توان دور زد، اما جامعه را نمی‌توان دور زد، تصریح کرد: «خیلی صریح باید گفت که پس از آبان دیگر نمی‌توان انتخابات را به شیوه سابق برگزار و تکرار کرد».