728 x 90

وحشت از خطر اعتراضات مردمی و بحرانهای درونی و بیرونی در جمعه‌ بازارهای ولایت فقیه

قیام سراسری مردم ایران دی ۹۶
قیام سراسری مردم ایران دی ۹۶

جمعه بازارهای ولایت فقیه در روز ۲۹شهریور صحنه زوزه‌های وحشت از خطر اعتراضات مردمی و تنگای بحرانهای درونی و بیرونی نظام بود:

قم ـ آخوند حسینی بوشهری گفت: دشمن احساس می‌کند که با فشار حداکثری می‌تواند مردم را به خیابان کشیده و در مقابل نظام قرار دهد.

دماوند ـ آخوند دماوندی: آنها می‌خواهند از راه فشار حداکثری ما را تسلیم کنند.

کرج ـ آخوند حسینی همدانی: برخی حرکتهای موذیانه بکار می‌برند، می‌خواهند با مجبور کردن ما به قبول مذاکره بگویند که فشار حداکثری علیه (نظام) را اعمال داشته‌اند.

رباط کریم ـ آخوند ترابی: آب از دهان بعضی از افراد در داخل (برای مذاکره) جاری شده اما باید بدانیم که در مذاکره ما باید فقط گوش دهیم و عقب بکشیم.

گناوه ـ آخوند آشناگر: امروزه عده‌یی دانسته یا ندانسته سخن از طرح مجدد مذاکره می‌زنند و نگاهشان به دستهای بیگانگان است.

شهرضا ـ آخوند موسوی: هیچ عاقلی در این شرایط بر سر میز مذاکره نمی‌نشیند... مذاکره در فشار حداکثری یعنی تسلیم،

زنجان ـ آخوند علی خاتمی: آمریکا فشار حداکثری وارد می‌کند ولی همه ما یک‌صدا اعلام کرده‌ایم که با آمریکا مذاکره نخواهند کرد.

کاشان ـ آخوند اسلامی: امروز برای نجات خود از فشارهای حداکثری دشمن راهی به جز عمل به فرامین خامنه‌ای نداریم.

شهر ری ـ آخوند شاهچراغی: سیاست نظام این است که مذاکره در هیچ سطحی انجام نشود، آمریکا با فشار حداکثری قصد تحمیل مذاکره را دارد.