728 x 90

وحشت حکومت آخوندی از حذف یا بستن صفحات آنها در فضای مجازی

وحشت حکومت آخوندی از حذف یا بستن صفحات آنها در فضای مجازی
وحشت حکومت آخوندی از حذف یا بستن صفحات آنها در فضای مجازی

کیهان خامنه‌ای: سردمداران فضای مجازی بارها با بستن صفحاتی

همچون تصاویر قاسم سلیمانی یا حذف موقت پیام خامنه‌ای

و باز گذاشتن دست معاندین و مجاهدین خوی خود را به نمایش گذاشته‌اند

از سوی کارشناسان و به‌ویژه خامنه‌ای نسبت به لزوم توجه

به خطرات حضور پر دامنه دانش‌آموزان در فضای مجازی

تذکر و هشدار داده شده است

کیهان خامنه‌ای ۱۴آبان۹۹: فضای مجازی پدیده برجسته عصر حاضر است که در کنار مزایا و فرصت‌های کم‌نظیر و کاربردی آن نمی‌توان از خطرات و تهدیدهای موجود در این فضا به‌ویژه برای گروه‌هایی با سن و سال کم یا فاقد تبحر، تسلط و سواد رسانه‌یی به‌راحتی گذشت... برخی معتقدند در این عرصه‌ها نیز چون زمین بازی در اختیار دشمن است نمی‌توان انتظار اثرگذاری گسترده و مثبتی داشت (زیرا) در مواردی هم‌چون حذف تصاویر قاسم سلیمانی یا حذف و یا حذف (موقت) پیام اخیر خامنه‌ای به جوانان فرانسوی و موارد متعدد دیگر از یک‌سو و بازگذاشتن دست معاندین و مجاهدین و سایر دشمنان از سوی دیگر، خوی و آبشخور فکری خود را به نمایش گذاشته‌اند. بر این اساس، کارشناسان زیادی تاکنون نسبت به خطرات فعالیت بدون قید و شرط شبکه‌های اجتماعی هم‌چون اینستاگرام در کشور و نبود نظارت کافی و اثرگذار بر روی آنها هشدار داده‌اند، اما هر روز که می‌گذرد شاهد رواج بیشتر و البته اثرگذاری نامطلوب‌تر ملموس و این رهاشدگی منفعلانه شبکه‌های اجتماعی غیربومی همچون اینستاگرام در کشور هستیم.

این روزها به‌علت شرایط و محدودیت‌های کرونایی آموزش مدارس به‌ناچار در بستر فضای مجازی در حال اجراست و طبیعتا‌ً دانش‌آموزان امکان و فرصت بیشتری برای حضور در این فضا دارند، پیش از این هم بارها از سوی کارشناسان و به‌ویژه خامنه‌ای نسبت به لزوم توجه به خطرات حضور پر دامنه دانش‌آموزان در فضای مجازی در کنار مزایای پوشش آموزش از راه دور تذکر و هشدار داده شده است.

در این بین متأسفانه برخی خانواده‌ها و والدین نیز بی‌توجه به خطرات موجود و حاکم بر فضایی هم‌چون اینستاگرام با توجیه به‌روز بودن زمینه ورود بدون کنترل فرزندشان را به این فضای پرخطر فراهم می‌کنند.

نکته پایانی این‌که دشمنانی که از تعارف این سرمایه‌ها در ظرف مجازی از سوی متولیان و مسئولان فضای مجازی رها شده به‌شدت استقبال می‌کنند و تا کنون کرده‌اند.