728 x 90

وحشت آخوند جنتی از وضعیت انفجاری جامعه

آخوند جنتی
آخوند جنتی

به گزارش خبرگزاری انتخاب رژیم روز چهارشنبه ۱۸فروردین، آخوند جنتی رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان ارتجاع با وحشت از وضعیت انفجاری جامعه، اعتراف کرد که وضعیت برای اقشار کم‌درآمد جامعه بسیار سخت شده و نرخ‌ها هر روز بالاتر می‌رود و وضعیت اقتصادی کشور بسیار نگران‌کننده است.

آخوند جنتی در تصفیه حساب با آخوند روحانی اضافه کرد: تمام امور اجرایی و ادارهٔ کشور برعهدهٔ رئیس‌جمهور است.