728 x 90

وحشت آخوندها در سالگرد قیام ۸۸، در نمازجمعه‌ها

قیام سال۸۸
قیام سال۸۸

حکومت آخوندی در جمعه‌بازارهای ولایت فقیه به‌مناسبت سالگرد قیامهای سال۸۸ ترس و وحشت خود را از قیام و مجاهدین برملا کرد.

در شاهرود آخوند امینی امام جمعه خامنه‌ای گفت: «در سال۸۸ دشمنان و مجاهدین نسبت به تفرقه‌افکنی و ایجاد فتنه در جامعه اقدام کردند... مجاهدین تاکنون ۱۷هزار نفر (از رژیم) را کشته‌اند».

امام جمعه رژیم در شاهرود سپس در عبارتی ترسان و در عین حال مضحک، اضافه کرد: «(اکنون نیز) ایجاد یأس و نارضایتی از نظام در جامعه از اهداف جنگ ترکیبی با نظام است». (جهت ۵دی)

در بجنورد نیز آخوند نوری امام جمعه خامنه‌ای درباره قیامهای سال۸۸ گفت: «طمع دشمنان به‌نظام و به صحنه آمدن معاندین و مجاهدین از جمله دیگر آسیب‌های فتنه ۸۸ است». (مهر ۵دی)