728 x 90

واژگون شدن اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات در تهران با ۹کشته و ۲۷مجروح / تسلیت مریم رجوی+فیلم

واژگون شدن اتوبوس حامل دانشجویان
واژگون شدن اتوبوس حامل دانشجویان

تهران: واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات

بر اثر واژگون شدن اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات در تهران متأسفانه ۹تن کشته و ۲۷تن دیگر مجروح شدند. به گزارش رسانه‌های حکومتی رئیس مرکز اورژانس رژیم گفت:‌ این حادثه ساعت ۱۲ و ۲۰دقیقه ظهر امروز سه‌شنبه ۴ دیماه در دانشگاه علوم و تحقیقات رخ داده است.

 

تهران: ورود یگانهای ضدشورش به دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در پی واژگون شدن اتوبوس

پس از واژگون شدن اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و کشته و مجروح شدن ۳۰تن از دانشجویان، یگانهای ضدشورش وارد دانشگاه شدند. با حضور مأموران ضدشورش در دانشگاه فضای این دانشگاه به‌شدت امنیتی شد. خانواده‌های نگران دانشجویان پشت درهای بسته دانشگاه بودند.

 

مشکل ترمز علت تصادف اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات

به گفته دانشجوهای دانشگاه علوم تحقیقات اتوبوس این دانشگاه که امروز صبح تصادف کرد ناشی از بریدن ترمز بوده است. اما با بی توجهی کارگزاران رژیم امروز هم دانشجوها رو جابجا کرده و این اتفاق افتاده است. اما معاون دانشگاه مصاحبه کرده و می گویند که علت چپ کردن اتوبوس سکته کردن راننده آن بوده است.

به گفته سخنگوی سازمان اورژانس رژیم: سکته راننده اتوبوس حادثه دانشگاه مورد تایید نیست و پزشکی قانونی باید در این زمینه اظهار نظر کند.

تهران.گزارش صحنه واژگونی اتوبوس دانشجویان  توسط دو دختر

پیام خانم مریم رجوی در رابطه با جانباختن دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در حادثه اتوبوس: