728 x 90

واشنگتن پست: پنجره بایدن با رژیم ایران شروع به بسته شدن کرده است

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا

واشنگتن پست روز ۲۹اسفند نوشت: پنجره بایدن با ایران شروع به بسته شدن کرده است. زمان برای یک گشایش محتوایی با رژیم ایران در حال تمام شدن است. تحریم‌های همه‌جانبه علیه اقتصاد این رژیم توسط دولت ترامپ سرجایشان هستند و همزمان رژیم ایران به غنی‌سازی در سطحی فراتر از سطح تأیید شده در توافق اتمی ادامه می‌دهد...

واشنگتن پست افزود: در مرحله تشدید تنشها حملات حوثیهای وابسته به رژیم ایران مذاکرات آتی را بسا پیچیده‌تر می‌کند.